พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วิสและบุตร จำกัด

09.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท VSC จำกัด โดยมี คุณวีรพัฒน์ โชติกพนิช กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม และพยานของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ​บริษัท วิสและบุตร จำกัด ได้แก่ ​คุณนิธิพัฒน์ ศีตะจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ​คุณอัศวิน ใจใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด​ เพื่อร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านการใช้พลาสติกทางการเกษตร ทั้งในด้านของปศุสัตว์ สัตว์น้ำ การปลูกพืช ที่มุ้งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 62 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 581 ครั้ง