การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตราสตร์ เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2566  ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 100 ครั้ง