งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture

08.30 - 14.30 น. ณ เมือง Essen ประเทศ Germany

ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำดอกปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้งานวิจัย/ความร่วมมือกับศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดแสดงในงาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565  ณ เมือง Essen ประเทศ Germany โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตหัวพันธุ์พืชเหล่านี้เพื่อการส่งออก ภายใต้การดูแลของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 64 ครั้ง