"งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย"

07.30 - 12.00 น. สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ได้จัดงานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (ตลาดที่มีชีวิตและลมหายใจ) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ)

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

อีกทั้งในงานนี้ยังได้รับความร่วมมือในการจัดบูธนิทรรศการจากภาคส่วนต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ภาควิชาสัตวศาสตร์, ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์, ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช, ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มากมาย อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทลองไลฟ์ จำกัด เป็นต้น

โดยบรรยากาศภายในงานอุดมไปด้วยผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ, การสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบปลอดสารพิษจากเชฟชื่อดัง, นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ, การแลกของรางวัลต่างๆ รวมทั้งความสนุกสนาน ความเป็นกันเองภายในงาน ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และจะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยและตลาดสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน, พัฒนางานศึกษาวิจัย และสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป.
เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2563
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 640 ครั้ง