โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx)

07.00 - 07.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของภาควิชา/ หน่วยงาน/ ศูนย์วิจัย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฯ เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประกันคุณภาพ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2185 ครั้ง