งานวันผึ้งโลก

09.00 - 15.00 น. ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการความหลากหลายของชันโรง ในงาน “วันผึ้งโลก” (World Bee Day) ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : นางสาวสิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 615 ครั้ง