กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 24 ก.ย. 2566 8
2 งานมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 21 ก.ย. 2566 73
3 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัทสดใส ล้านนา จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.ย. 2566 22
4 ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan R.O.C. 20 ก.ย. 2566 32
5 ทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 18 ก.ย. 2566 46
6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ” 15 ก.ย. 2566 67
7 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 13 ก.ย. 2566 37
8 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 13 ก.ย. 2566 39
9 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2566 13 ก.ย. 2566 42
10 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 13 ก.ย. 2566 46
11 รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร 12 ก.ย. 2566 61
12 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ย. 2566 40
13 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 76
14 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 41
15 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 49
16 ร่วมหารืองานวิจัยกับบริษัท VSC hemp&cannabis และทีมวิจัยจาก STeP 8 ก.ย. 2566 37
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต” 8 ก.ย. 2566 35
18 ให้การต้อนรับ Professor จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น 8 ก.ย. 2566 28
19 นิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 CMU SCIENCE WEEK 2023 2 ก.ย. 2566 43
20 พิธีส่งมอบเครื่อง " Color Sorter" 1 ก.ย. 2566 48
21 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2566 85
22 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 5/2566 31 ส.ค. 2566 69
23 ต้อนรับคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 31 ส.ค. 2566 36
24 ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน 30 ส.ค. 2566 101
25 ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 30 ส.ค. 2566 48
26 ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเปตองคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทีมชาย 2 คน 29 ส.ค. 2566 109
27 โครงการบริการวิชาการ "การใช้และดูแลเครื่องมือทางการเกษตรอย่างถูกต้อง" 29 ส.ค. 2566 85
28 ร่วมงาน AMR (Antimicrobial resistance) Thai-Dutch Expert Roundtable Meeting 2023 29 ส.ค. 2566 25
29 ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร 25 ส.ค. 2566 107
30 บรรยายพิเศษด้านการผลิตโคเนื้อร่วมกับวิทยากรจาก Korea National University of Agriculture and Fisheries และ Chungnam National University 23 ส.ค. 2566 168
31 ทุน Student Mobility Grant จากหน่วยงาน Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) 22 ส.ค. 2566 79
32 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี 21 ส.ค. 2566 88
33 ให้การต้อนรับและหารือการพัฒนาโครงการ CMU beef 21 ส.ค. 2566 84
34 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อในงาน Thailand Education Expo 2023 20 ส.ค. 2566 106
35 คณะเกษตรศาตร์ร่วมหารืองานวิจัยร่วมกับบริษัท วีเอสซี เฮมพ์ และบริษัท วีเอสซี เฮมพ์ แอนด์ แคนนะบีส จำกัด  18 ส.ค. 2566 61
36 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคิดต้นทุนของหลักสูตร" 17 ส.ค. 2566 174
37 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2566 16 ส.ค. 2566 94
38 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน "เปิดบ้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง 16 ส.ค. 2566 69
39 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566 57
40 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศูนย์วิจัย 15 ส.ค. 2566 44
41 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Hsing University และ Tunghai University 14 ส.ค. 2566 73
42 กิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขก แบกกล้า ดำนาสามัคคี ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ส.ค. 2566 56
43 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับทีมวิจัยจาก School of Veterinary Medicine, National Taiwan University, Taiwan  11 ส.ค. 2566 38
44 ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยแก่คณะดูงานจาก College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños (UPLB) 11 ส.ค. 2566 56
45 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัย ณ 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huaihua สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ส.ค. 2566 221
46 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of the Philippines Los Baños (UPLB) 10 ส.ค. 2566 33
47 ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายงานวิจัย" ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 10 ส.ค. 2566 22
48 ให้การต้อนรับ Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 ส.ค. 2566 41
49 ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยไก่พื้นเมือง จากนี้และต่อไปในอนาคต ในงาน Thailand Reserch Expo 2023 8 ส.ค. 2566 19
50 รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรม ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 8 ส.ค. 2566 49
51 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์จาก Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน 7 ส.ค. 2566 44
52 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Kindai University, Japan 7 ส.ค. 2566 52
53 ภาพบรรยาการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 6 ส.ค. 2566 48
54 ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่ดำเนินการร่วมกับกองทัพบก 5 ส.ค. 2566 51
55 ภาพบรรยาการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ 5 ส.ค. 2566 77
56 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 4 ส.ค. 2566 54
57 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ก้าวสู่ปีที่ 54 4 ส.ค. 2566 45
58 ภาพบรรยาการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 4 ส.ค. 2566 83
59 ภาพบรรยากาศค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ Young Smart Farmers in the Precision Farming Industry 3 ส.ค. 2566 463
60 ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 28 ก.ค. 2566 77
61 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง XTBG และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  27 ก.ค. 2566 49
62 บรรยายพิเศษเรื่อง A Value-added task for University Lecturer and What is a Roadmap to become a Professor? 27 ก.ค. 2566 36
63 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดสวนเเนวตั้ง" 26 ก.ค. 2566 140
64 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 26 ก.ค. 2566 64
65 พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2566 25 ก.ค. 2566 79
66 การอบรม "Basic Operations of HPLC (with LabSolutions Workstation), Model LC-20 Series" 25 ก.ค. 2566 29
67 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2566 24 ก.ค. 2566 44
68 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPEx 300 21 ก.ค. 2566 86
69 พิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 20 ก.ค. 2566 110
70 ต้อนรับ Mr. Takanori Iitsuka, Business Development Manager of Chiang Mai NIHON AGRI (Thailand), Co. Ltd. 20 ก.ค. 2566 36
71 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 17 ก.ค. 2566 103
72 ทุนนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 14 ก.ค. 2566 108
73 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ31 ปี สำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ประจำปี 2566  14 ก.ค. 2566 48
74 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Doan Trung Luu จาก University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 14 ก.ค. 2566 65
75 พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 14 ก.ค. 2566 84
76 โครงการฝึกซ้อมอพยพจากภัยธรรมชาติ และอพยพหนีไฟบนอาคารสูง 12 ก.ค. 2566 75
77 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 12 ก.ค. 2566 119
78 Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 11 ก.ค. 2566 125
79 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 ก.ค. 2566 61
80 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2566 7 ก.ค. 2566 63
81 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง 6 ก.ค. 2566 48
82 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายและ workshop ด้านกาแฟ ร่วมกับ CMU Coffee และ National Chi Nan University, Taiwan 5 ก.ค. 2566 74
83 วันคล้ายวันสถาปนากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ครบรอบ 83 ปี 2 ก.ค. 2566 83
84 รับมอบผ้าห่มจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 2 ก.ค. 2566 119
85 วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี 2 ก.ค. 2566 81
86 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Institute of Food Crops, Yunnan Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 มิ.ย. 2566 118
87 ผู้แทนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 28 มิ.ย. 2566 92
88 กิจกรรมโครงการเกษตรอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 24 มิ.ย. 2566 97
89 พิธีเปิดงาน เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา 17 จังหวัดภาคเหนือ 23 มิ.ย. 2566 90
90 พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2566 84
91 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2566 107
92 หารือแนวทางการวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 21 มิ.ย. 2566 96
93 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno จาก Kindai University, Japan 19 มิ.ย. 2566 141
94 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 16 มิ.ย. 2566 271
95 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Po-Ching Wu อธิการบดีจาก National Ilan University, Taiwan พร้อมคณะฯ 15 มิ.ย. 2566 206
96 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์อาทร ตะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮุ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มิ.ย. 2566 126
97 คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” 15 มิ.ย. 2566 226
98 โครงการความร่วมมือศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของทุเรียน เฟสที่ 3 14 มิ.ย. 2566 54
99 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 14 มิ.ย. 2566 128
100 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 14 มิ.ย. 2566 94
101 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันนวัตกรรมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 73
102 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 4/2566 13 มิ.ย. 2566 129
103 หารือการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 13 มิ.ย. 2566 212
104 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ครั้งที่ 3 12 มิ.ย. 2566 95
105 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบนศึกษาดูงาน การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ตามแนวทาง BCO Economic Model 12 มิ.ย. 2566 165
106 ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 12 มิ.ย. 2566 21
107 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 34 ปี 9 มิ.ย. 2566 83
108 วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 9 มิ.ย. 2566 93
109 พิธีเปิดตัวและลงนามการดำเนินโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions” 8 มิ.ย. 2566 151
110 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 6 มิ.ย. 2566 99
111 รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 3 มิ.ย. 2566 139
112 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 1 มิ.ย. 2566 169
113 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 2566 117
114 ต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย 29 พ.ค. 2566 117
115 ต้อนรับ บริษัท มาชิเทค จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชา เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการวิจัย 29 พ.ค. 2566 98
116 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 26 พ.ค. 2566 133
117 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัทไทยสกายวิชั่น จํากัด 25 พ.ค. 2566 204
118 ต้อนรับคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงาน International Studies Abroad LLC. 25 พ.ค. 2566 151
119 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท เนปอน ประเทศไทย จำกัด 25 พ.ค. 2566 112
120 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 2566 147
121 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 3/2566 22 พ.ค. 2566 193
122 ทุนสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ประจำปี 2566 22 พ.ค. 2566 20
123 พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม ประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2566 94
124 ทุนสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2566 18 พ.ค. 2566 19
125 MOU ความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ บุคลากร ภายใต้ Erasmus+ Mobility Program 16 พ.ค. 2566 83
126 ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 16 พ.ค. 2566 76
127 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Insects: proteins and beyond" 15 พ.ค. 2566 128
128 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 2566 306
129 รับมอบครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโรงเรือน Evaporative cooling system 11 พ.ค. 2566 111
130 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 2566 185
131 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 10 พ.ค. 2566 198
132 คณะเกษตรศาสตร์ให้ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 10 พ.ค. 2566 151
133 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 10 พ.ค. 2566 21
134 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 9 พ.ค. 2566 146
135 ต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University 3 พ.ค. 2566 116
136 ต้อนรับ Prof. Dr. Der-Ming Yeh, Chair, Department of Horticulture and Landscape Architecture, National Taiwan University 1 พ.ค. 2566 149
137 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 "ออนซอน 38 ปี 4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 2566 197
138 ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2566 1 พ.ค. 2566 13
139 รดน้ำดำหัว ขอพร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2566 106
140 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 199
141 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงกรานต์สราญสุข ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 198
142 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท Nutri-San Limited ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 18
143 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566 18
144 ต้อนรับ Professor Dr.Kim Seung-Heui, Faculty, Horticulture/Major of Fruit Crops จาก Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea 26 เม.ย. 2566 141
145 โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 25 เม.ย. 2566 143
146 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี ประจำปี 2566 24 เม.ย. 2566 122
147 รดน้ำดำหัวให้แก่คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 24 เม.ย. 2566 141
148 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 (วาระพิเศษ) 24 เม.ย. 2566 104
149 หารือแนวทางความร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 24 เม.ย. 2566 112
150 ต้อนรับ Professor Dr. Park Won Gyu, Dean, College of Fisheries Sciences, Puyong National University, Republic of Korea 24 เม.ย. 2566 122
151 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 21 เม.ย. 2566 185
152 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 เม.ย. 2566 119
153 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน 20 เม.ย. 2566 131
154 ร่วมเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย 20 เม.ย. 2566 180
155 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 19 เม.ย. 2566 118
156 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแบรนด์ไทย จำกัด  18 เม.ย. 2566 152
157 ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูปสําคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2566 13 เม.ย. 2566 102
158 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 11 เม.ย. 2566 101
159 ร่วมงานส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 10 เม.ย. 2566 133
160 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 7 เม.ย. 2566 74
161 การจัดการอบรมความรู้ ระบบ e-Action plan 4 เม.ย. 2566 113
162 คณะฯให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 3 เม.ย. 2566 252
163 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 เม.ย. 2566 176
164 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tzung-Su Ding, Chirman, School of Forestry and Resource Conservation จาก National Taiwan University 3 เม.ย. 2566 161
165 ร่วมทำบุญครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 31 มี.ค. 2566 160
166 ประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับนักวิชาการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ 27 มี.ค. 2566 233
167 อบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” 24 มี.ค. 2566 149
168 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2566 79
169 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 22 มี.ค. 2566 145
170 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย 22 มี.ค. 2566 162
171 ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ​ ครั้งที่ 2/2566 21 มี.ค. 2566 203
172 ต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno, Assoc. Prof. Dr. Masaomi KIMURA แล Prof. Dr. Nobumasa Hatcho จาก Kindai University ประเทศญี่ปุ่น 21 มี.ค. 2566 160
173 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (400190) และ ฝึกงาน 2 (400290) 21 มี.ค. 2566 162
174 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมใจทำความสะอาด 20 มี.ค. 2566 290
175 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2566 146
176 ต้อนรับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15 มี.ค. 2566 287
177 อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 15 มี.ค. 2566 156
178 นำเสนอผลการฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร 15 มี.ค. 2566 168
179 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วิสและบุตร จำกัด 13 มี.ค. 2566 294
180 ต้อนรับ Dr.Ko-Hua,Tso ซึ่งเป็น Senior Research Fellow จากบริษัท Dr. Bata Ltd. ประเทศฮังการี 13 มี.ค. 2566 301
181 ก้าวสู่ปีที่ 6 หนังสือพิมพ์คนล้านนา 13 มี.ค. 2566 180
182 ต้อนรับ คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น 13 มี.ค. 2566 230
183 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2566 155
184 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดและการจัดการระบบโรงเรือน ของบริษัท นิฮง อะกริ (ไทยแลนด์) จำกัด 9 มี.ค. 2566 193
185 ให้การต้อนรับ Assistant professor Dr.Xiaoxuan Lu, Dr. Ashley Scott Kelly, The University of Hong Kong (HKU) 7 มี.ค. 2566 310
186 ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น 2 มี.ค. 2566 177
187 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย จำกัด 2 มี.ค. 2566 171
188 ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร 1 มี.ค. 2566 233
189 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ) 28 ก.พ. 2566 221
190 ต้อนรับ Prof. Dr. Qinghai Song จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) Chinese Academy of Sciences 25 ก.พ. 2566 245
191 วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 19 25 ก.พ. 2566 212
192 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2565 23 ก.พ. 2566 414
193 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี 23 ก.พ. 2566 326
194 ร่วมงาน BOI Networking Reception สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภาคเหนือ 23 ก.พ. 2566 172
195 เยี่ยมชม Solution ระบบภาพและระบบเสียงสำหรับห้องเรียน/ห้องประชุม 23 ก.พ. 2566 161
196 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง 20 ก.พ. 2566 224
197 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19 ก.พ. 2566 186
198 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ National Ilan University ไต้หวัน 16 ก.พ. 2566 207
199 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 15 ก.พ. 2566 218
200 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเหนือตอนบนเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรนวัตกรรม "พืช" พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน 15 ก.พ. 2566 202
201 ศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง 13 ก.พ. 2566 269
202 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด 9 ก.พ. 2566 202
203 ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านทุนวิจัย 9 ก.พ. 2566 189
204 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ก.พ. 2566 226
205 ต้อนรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของสำนักทะเบียนและประมวลผล 8 ก.พ. 2566 243
206 เครือข่ายบริหารงานวิจัย Node ภาคเหนือ 8 ก.พ. 2566 209
207 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 8 ก.พ. 2566 275
208 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 6 ก.พ. 2566 246
209 ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic 3 ก.พ. 2566 188
210 ร่วมวางพวงหรีดงานศพ คุณแม่ตูมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 218
211 ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUTEN TRONG NGU Vice Dean College of Agri Can Tha University (Fac. of Agri. Sci.) 2 ก.พ. 2566 195
212 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่ตุมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 192
213 ร่วมวางพวงหรีด นายดี แสนศิริ อดีตลูกจ้างประจำสังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 1 ก.พ. 2566 195
214 ต้อนรับ Prof. Dr. Jim Wang 1 ก.พ. 2566 193
215 การประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2566 1 ก.พ. 2566 181
216 ต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน 31 ม.ค. 2566 207
217 สยามคูโบต้า มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 31 ม.ค. 2566 279
218 สคส.พระราชทานมอบแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2566 223
219 เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน 27 ม.ค. 2566 135
220 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว 26 ม.ค. 2566 194
221 ต้อนรับ คุณทัศนีย์ สุวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยว 26 ม.ค. 2566 173
222 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2566 182
223 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2566 188
224 งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture 24 ม.ค. 2566 145
225 แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 24 ม.ค. 2566 167
226 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 24 ม.ค. 2566 123
227 บรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565 23 ม.ค. 2566 179
228 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ 22 ม.ค. 2566 161
229 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ม.ค. 2566 151
230 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 18 ม.ค. 2566 197
231 การฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 18 ม.ค. 2566 234
232 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ม.ค. 2566 296
233 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 17 ม.ค. 2566 384
234 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 16 ม.ค. 2566 204
235 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 13 ม.ค. 2566 201
236 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน) 13 ม.ค. 2566 198
237 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 12 ม.ค. 2566 306
238 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2566 211
239 ต้อนรับคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12 ม.ค. 2566 200
240 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 11 ม.ค. 2566 321
241 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 11 ม.ค. 2566 144
242 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10 ม.ค. 2566 266
243 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 ม.ค. 2566 306
244 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9 ม.ค. 2566 203
245 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 9 ม.ค. 2566 173
246 ต้อนรับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5 ม.ค. 2566 217
247 ต้อนรับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2566 252
248 ต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3 ม.ค. 2566 224