กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 อบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” 24 มี.ค. 2566 19
2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2566 12
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 22 มี.ค. 2566 39
4 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย 22 มี.ค. 2566 35
5 ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ​ ครั้งที่ 2/2566 21 มี.ค. 2566 41
6 ต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno, Assoc. Prof. Dr. Masaomi KIMURA แล Prof. Dr. Nobumasa Hatcho จาก Kindai University ประเทศญี่ปุ่น 21 มี.ค. 2566 28
7 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (400190) และ ฝึกงาน 2 (400290) 21 มี.ค. 2566 32
8 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมใจทำความสะอาด 20 มี.ค. 2566 105
9 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2566 34
10 ต้อนรับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15 มี.ค. 2566 33
11 อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 15 มี.ค. 2566 34
12 นำเสนอผลการฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร 15 มี.ค. 2566 30
13 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วิสและบุตร จำกัด 13 มี.ค. 2566 56
14 ต้อนรับ Dr.Ko-Hua,Tso ซึ่งเป็น Senior Research Fellow จากบริษัท Dr. Bata Ltd. ประเทศฮังการี 13 มี.ค. 2566 107
15 ก้าวสู่ปีที่ 6 หนังสือพิมพ์คนล้านนา 13 มี.ค. 2566 37
16 ต้อนรับ คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น 13 มี.ค. 2566 108
17 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2566 41
18 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดและการจัดการระบบโรงเรือน ของบริษัท นิฮง อะกริ (ไทยแลนด์) จำกัด 9 มี.ค. 2566 44
19 ให้การต้อนรับ Assistant professor Dr.Xiaoxuan Lu, Dr. Ashley Scott Kelly, The University of Hong Kong (HKU) 7 มี.ค. 2566 128
20 ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น 2 มี.ค. 2566 48
21 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย จำกัด 2 มี.ค. 2566 46
22 ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร 1 มี.ค. 2566 104
23 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ) 28 ก.พ. 2566 77
24 ต้อนรับ Prof. Dr. Qinghai Song จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) Chinese Academy of Sciences 25 ก.พ. 2566 81
25 วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 19 25 ก.พ. 2566 66
26 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2565 23 ก.พ. 2566 70
27 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี 23 ก.พ. 2566 141
28 ร่วมงาน BOI Networking Reception สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภาคเหนือ 23 ก.พ. 2566 43
29 เยี่ยมชม Solution ระบบภาพและระบบเสียงสำหรับห้องเรียน/ห้องประชุม 23 ก.พ. 2566 55
30 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง 20 ก.พ. 2566 71
31 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19 ก.พ. 2566 75
32 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ National Ilan University ไต้หวัน 16 ก.พ. 2566 82
33 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 15 ก.พ. 2566 103
34 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเหนือตอนบนเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรนวัตกรรม "พืช" พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน 15 ก.พ. 2566 68
35 ศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง 13 ก.พ. 2566 130
36 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด 9 ก.พ. 2566 73
37 ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านทุนวิจัย 9 ก.พ. 2566 60
38 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ก.พ. 2566 78
39 ต้อนรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของสำนักทะเบียนและประมวลผล 8 ก.พ. 2566 123
40 เครือข่ายบริหารงานวิจัย Node ภาคเหนือ 8 ก.พ. 2566 57
41 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 8 ก.พ. 2566 61
42 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 6 ก.พ. 2566 96
43 ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic 3 ก.พ. 2566 75
44 ร่วมวางพวงหรีดงานศพ คุณแม่ตูมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 96
45 ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUTEN TRONG NGU Vice Dean College of Agri Can Tha University (Fac. of Agri. Sci.) 2 ก.พ. 2566 86
46 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่ตุมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 68
47 ร่วมวางพวงหรีด นายดี แสนศิริ อดีตลูกจ้างประจำสังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 1 ก.พ. 2566 78
48 ต้อนรับ Prof. Dr. Jim Wang 1 ก.พ. 2566 62
49 การประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2566 1 ก.พ. 2566 39
50 ต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน 31 ม.ค. 2566 81
51 สยามคูโบต้า มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 31 ม.ค. 2566 83
52 สคส.พระราชทานมอบแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2566 77
53 เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน 27 ม.ค. 2566 41
54 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว 26 ม.ค. 2566 69
55 ต้อนรับ คุณทัศนีย์ สุวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยว 26 ม.ค. 2566 60
56 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2566 62
57 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2566 69
58 งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture 24 ม.ค. 2566 63
59 แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 24 ม.ค. 2566 53
60 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 24 ม.ค. 2566 41
61 บรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565 23 ม.ค. 2566 47
62 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ 22 ม.ค. 2566 41
63 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ม.ค. 2566 35
64 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 18 ม.ค. 2566 93
65 การฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 18 ม.ค. 2566 120
66 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ม.ค. 2566 89
67 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 17 ม.ค. 2566 115
68 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 16 ม.ค. 2566 68
69 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 13 ม.ค. 2566 73
70 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน) 13 ม.ค. 2566 82
71 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 12 ม.ค. 2566 121
72 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2566 83
73 ต้อนรับคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12 ม.ค. 2566 84
74 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 11 ม.ค. 2566 103
75 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 11 ม.ค. 2566 51
76 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10 ม.ค. 2566 106
77 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 ม.ค. 2566 103
78 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9 ม.ค. 2566 86
79 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 9 ม.ค. 2566 52
80 ต้อนรับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5 ม.ค. 2566 92
81 ต้อนรับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2566 113
82 ต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3 ม.ค. 2566 96