กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 24 มิ.ย. 2567 1
2 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าวางหรีด ร้อยตรี สุมินทร์วงศ์ วงศ์พยอม 24 มิ.ย. 2567 2
3 ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย 21 มิ.ย. 2567 0
4 ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 20 มิ.ย. 2567 0
5 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 19 มิ.ย. 2567 0
6 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าวางหรีดคุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์ บิดาของ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มช. 18 มิ.ย. 2567 27
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic skill-Mango canvas" 18 มิ.ย. 2567 21
8 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนและงบประมาณสนับสนุน ทุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน จาก Teaching and Learning Innovation Center, Chiang Mai university 18 มิ.ย. 2567 8
9 ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture, Auburn University สหรัฐอเมริกา 17 มิ.ย. 2567 26
10 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สำนักบริการวิชาการลและงาน "UNISERV ONE Heart (for All)" 14 มิ.ย. 2567 22
11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 14 มิ.ย. 2567 62
12 BCG Economic Model ปีที่ 2 สร้างความเข้าใจเรื่อง BCG เชื่อมโยงความร่วมมือพันธมิตร 14 มิ.ย. 2567 17
13 Aggie First Meet ประจำปี 2567 13 มิ.ย. 2567 38
14 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 13 มิ.ย. 2567 35
15 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 12 มิ.ย. 2567 40
16 พิธีคารวะอนุสรณ์สถาน รศ. ดร.สุขุม อัศเวศน์ 11 มิ.ย. 2567 34
17 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”  11 มิ.ย. 2567 16
18 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ 4 สายพันธุ์ จากศูนย์ศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2567 33
19 ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Xin Zhao, the Distinguished James McGill Professor from the Departments of Animal Sciences at McGill University, แคนาดา 7 มิ.ย. 2567 30
20 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2567 7 มิ.ย. 2567 33
21 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567  4 มิ.ย. 2567 39
22 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567  4 มิ.ย. 2567 40
23 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 4 มิ.ย. 2567 33
24 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2567 4 มิ.ย. 2567 56
25 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน 4 มิ.ย. 2567 36
26 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาโรคพืช 4 มิ.ย. 2567 28
27 พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีม "อ่างแก้วเกมส์" 4 มิ.ย. 2567 34
28 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 31 พ.ค. 2567 51
29 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 31 พ.ค. 2567 43
30 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 31 พ.ค. 2567 48
31 ให้การต้อนรับ Ms.Bernice Anne D.De Torres, Program Specialist 31 พ.ค. 2567 25
32 ร่วมส่งกำลังใจให้กับคณาจารย์ และบุคลากรในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 30 พ.ค. 2567 26
33 ให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Xuejun, Deputy Dean College of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 30 พ.ค. 2567 31
34 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 พ.ค. 2567 65
35 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Lyu Sheng กงสุล consul จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2567 49
36 คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professor Dr. Yu-wei Chang Dean of International Affairs จาก National Taiwan Ocean University, ไต้หวัน 29 พ.ค. 2567 36
37 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 พ.ค. 2567 25
38 อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 40
39 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) National Taiwan Ocean University, Taiwan 28 พ.ค. 2567 32
40 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2567 (วาระพิเศษ) 28 พ.ค. 2567 28
41 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2567 (วาระพิเศษ) 27 พ.ค. 2567 110
42 เข้าพบผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เพื่อเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและจัดแสดงนิทรรศการ 24 พ.ค. 2567 38
43 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 24 พ.ค. 2567 88
44 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 21 พ.ค. 2567 126
45 เข้าหารือความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 กับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 16 พ.ค. 2567 50
46 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 14 พ.ค. 2567 41
47 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 13 พ.ค. 2567 130
48 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 13 พ.ค. 2567 123
49 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 9 พ.ค. 2567 158
50 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในด้านปศุสัตว์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 พ.ค. 2567 96
51 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 8 พ.ค. 2567 150
52 ให้การต้อนรับ คุณมงคล มหาเจริญเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ บริษัท Advance see 8 พ.ค. 2567 45
53 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 7 พ.ค. 2567 134
54 พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ โครงการปิดทองพระพุทธแสนญาติ 7 พ.ค. 2567 53
55 หารือความร่วมมือโครงการพัฒนางานวิจัย งานพัฒนานักศึกษา และข้อเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 7 พ.ค. 2567 61
56 การสัมมนาภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช ประจำปี 2567 30 เม.ย. 2567 88
57 เข้าสวัสดีปีใหม่และสระเกล้าดำหัวขอพรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ติยวลีย์ 30 เม.ย. 2567 51
58 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2567 (วาระพิเศษ) 30 เม.ย. 2567 70
59 สวัสดีปีใหม่ สระเกล้าดำหัวและขอพร จาก ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร 30 เม.ย. 2567 58
60 ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 29 เม.ย. 2567 57
61 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล 28 เม.ย. 2567 65
62 ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 26 เม.ย. 2567 75
63 พิธีดำหัวขอพรจากอดีตคณบดีและคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 26 เม.ย. 2567 108
64 ดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 26 เม.ย. 2567 68
65 สวัสดีปีใหม่ สระเกล้าดำหัวและขอพรจาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 26 เม.ย. 2567 53
66 คณะเกษตร มช. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. 25 เม.ย. 2567 188
67 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 24 เม.ย. 2567 86
68 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน "ลูกจ๊างฮ่วมใจ๋ สูมาคารวะ คณาจารย์อาวุโส” พิธีมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2567 90
69 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์การเรียนรู้ (Badge) 19 เม.ย. 2567 104
70 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท อังเคิล คอฟฟี่ จำกัด 16 เม.ย. 2567 250
71 ร่วมขบวนสรงน้ำพระ “ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา” เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ 13 เม.ย. 2567 77
72 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 109
73 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. Linh Vu Nguyen ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 82
74 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 4 เม.ย. 2567 108
75 ให้การต้อนรับ Dr. Judith D. Intong คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ 4 เม.ย. 2567 55
76 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี​ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 เม.ย. 2567 99
77 หารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 เม.ย. 2567 67
78 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” 3 เม.ย. 2567 128
79 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น 1 เม.ย. 2567 213
80 ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 1 เม.ย. 2567 69
81 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี) 29 มี.ค. 2567 55
82 การประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของ สป.อว. 29 มี.ค. 2567 38
83 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 2/2567 27 มี.ค. 2567 199
84 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Yunnan Agricultural University และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2567 64
85 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 มี.ค. 2567 171
86 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno และ Dr. Masaomi Kimura จาก Faculty of Agriculture, Kindai University, Japan 26 มี.ค. 2567 55
87 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 26 มี.ค. 2567 55
88 TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายในปี 2030 22 มี.ค. 2567 92
89 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงนามระหว่าง Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2567 88
90 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 20 มี.ค. 2567 47
91 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" สาขา “องค์กรภาคราชการต้นแบบ” 19 มี.ค. 2567 146
92 การประชุมพบปะระหว่างกรรมการสรรหาคณบดี และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์  18 มี.ค. 2567 127
93 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 13 มี.ค. 2567 57
94 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 12 มี.ค. 2567 246
95 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” 11 มี.ค. 2567 99
96 “โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ” ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก 8 มี.ค. 2567 75
97 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2567 6 มี.ค. 2567 132
98 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ” 6 มี.ค. 2567 73
99 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ) พิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 6 มี.ค. 2567 159
100 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Taiwan National Yuanlin Agricultural and Industrial Vocational High School ไต้หวัน 5 มี.ค. 2567 88
101 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 4 มี.ค. 2567 201
102 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Hong Kong University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 มี.ค. 2567 62
103 โครงการอบรม เรื่อง ความสำคัญของแบรนด์ในธุรกิจเกษตรและองค์กร 28 ก.พ. 2567 69
104 การจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) 27 ก.พ. 2567 80
105 การจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) 27 ก.พ. 2567 149
106 พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือ “โรงเรียนโรงสีแห่งแรก” ของประเทศไทย 26 ก.พ. 2567 103
107 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 24 ก.พ. 2567 91
108 เข้าหารือความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 23 ก.พ. 2567 117
109 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566 22 ก.พ. 2567 328
110 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2567 112
111 โครงการอบรมการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ 16 ก.พ. 2567 121
112 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศอินโดนีเซีย 16 ก.พ. 2567 95
113 โครงการฝึกอบรมเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” 15 ก.พ. 2567 109
114 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศศรีลังกา 9 ก.พ. 2567 96
115 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 6 ก.พ. 2567 120
116 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Northwest A&F university, China 2 ก.พ. 2567 112
117 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 1/2567 2 ก.พ. 2567 296
118 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก University of Wisconsin-River Falls (UWRF), United State 1 ก.พ. 2567 122
119 ต้อนรับกรรมการบริษัทอังเคิล คอฟฟี่ จำกัด 1 ก.พ. 2567 395
120 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค. 2567 124
121 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture and Life Sciences (CALS), Gyeongsang National University (GNU), Korea  30 ม.ค. 2567 118
122 กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นด้านกาแฟ Winter Coffee Course Program ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และ National Ilan University, Taiwan 30 ม.ค. 2567 151
123 บรรยากาศการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 26 ม.ค. 2567 142
124 ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 25 ม.ค. 2567 124
125 รับมอบ สคส.พระราชทาน 2567 25 ม.ค. 2567 96
126 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายโล่เกียรติยศนักศึกษาเก่าดีเด่น แด่เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 24 ม.ค. 2567 130
127 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ม.ค. 2567 108
128 พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 127
129 ประชุมชี้แจงและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 23 ม.ค. 2567 105
130 รับมอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากบริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอสจำกัด และบริษัทเอสเอเชียงใหม่จำกัด 23 ม.ค. 2567 118
131 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2567 88
132 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “ One Health Approach: Animal and Human Health, Food Safety, and Environmental Health” 22 ม.ค. 2567 101
133 หารือความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้าน Wellness & Gastronomy โดยมุ่งเน้นให้ลดการเผา การเตรียมงานลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 22 ม.ค. 2567 76
134 นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20 ม.ค. 2567 84
135 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือหรือตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ” 19 ม.ค. 2567 121
136 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 19 ม.ค. 2567 91
137 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และประชาสัมพันธ์หารือความร่วมมือ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 18 ม.ค. 2567 110
138 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และประชาสัมพันธ์หารือความร่วมมือ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 18 ม.ค. 2567 94
139 การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 (Site Visit) 18 ม.ค. 2567 258
140 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 145
141 สวัสดีปีใหม่ และประชาสัมพันธ์และหารือความร่วมมืองานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 17 ม.ค. 2567 124
142 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 16 ม.ค. 2567 295
143 กิจกรรมค่ายอาสาให้กับโรงเรียนพญาไพร หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา 12 ม.ค. 2567 138
144 สวัสดีปีใหม่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 12 ม.ค. 2567 92
145 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 12 ม.ค. 2567 111
146 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 12 ม.ค. 2567 95
147 ต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฝ่ายโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์เชียงใหม่ 12 ม.ค. 2567 96
148 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน "FUTURE THAILAND" และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 11 ม.ค. 2567 311
149 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 81
150 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 94
151 ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่าง Pukyong National University (PKNU) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ม.ค. 2567 113
152 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Gyongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี 8 ม.ค. 2567 115
153 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 8 ม.ค. 2567 101
154 ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัล  5 ม.ค. 2567 203
155 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 5 ม.ค. 2567 207
156 กิจกรรมค่ายโรงเรียนบ้านพญาไพรโดยความร่วมมือระหว่าง Chiang Mai University และ National Taiwan University 5 ม.ค. 2567 141
157 การประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 5 ม.ค. 2567 119
158 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2567 132
159 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย ใยพิมล 3 ม.ค. 2567 167
160 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 3 ม.ค. 2567 105
161 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 3 ม.ค. 2567 107
162 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2567 3 ม.ค. 2567 126