Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

ข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เกษตร มช. รุ่นที่ 20 17 ก.ย. 2564 | : 5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 12 ก.ย. 2564 | : 8
เปิดสั่งจอง “เสื้อเลือดเข้ม” ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9 ก.ย. 2564 | : 14
เปิด Pre-Order “Box Set รับน้องขึ้นดอย” 2 ก.ย. 2564 | : 19
ขอขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ AGGIE CMU Job Fair ครั้งที่ 1 1 ก.ย. 2564 | : 10
สรุปการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 31 ส.ค. 2564 | : 12
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 6 ก.ค. 2564 | : 112
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ 3 ก.ค. 2564 | : 24
ประกาศของสมาคมฯ เรื่อง แนวทางการแสดงความไว้อาลัยต่อครอบครัวศิษย์เก่าที่เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2564 | : 85
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมติดตามเรื่องราว ของชาวเกษตร มช. และข่าวสารจากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 2564 | : 61
แสงความยินดีกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ท่านใหม่ 1 เม.ย. 2564 | : 107
คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ 16 มี.ค. 2564 | : 103
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 201
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 152
ขอแสดงความยินกับนักศึกเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 11 พ.ย. 2563 | : 174
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 พ.ย. 2563 | : 239
ดูข่าวเด่นทั้งหมด