หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร กและ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์
วันที่ 12 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
เวลา 08:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 0 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก