หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2567
เวลา 10:00 - 13:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 0 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก