หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รายละเอียด
ห้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 - 7 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีเปิดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จำนวนผู้ลงทะเบียน 8 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1Abid Ali2022-11-26 16:19:31
2ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2022-11-30 09:57:24
3ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-12-06 08:36:04
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4Sirajo Jibia Salisu2022-11-30 00:09:29
5ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-12-04 19:47:17
6ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-12-04 19:47:51
7ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2022-12-04 19:48:24
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
8อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2022-12-06 11:41:26