แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
264 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14/2564 15/09/2021 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
263 วันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/08/2021 13:00-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
262 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 23/08/2021 13:30-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
257 การอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์” 13/08/2021 13:00-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
261 การฝึกอบรม เรื่อง “ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน” 11/08/2021 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code