ติดต่อเรา

แผนที่คณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944009 ,แฟกซ์ : 053-944666
อีเมล์: pr.agri.cmu@gmail.com