แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา รับจำนวน เหลือที่นั่ง (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
149 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 25/09/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
140 ลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2561 15/05/2019 06:00-22:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
143 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้ออบรม Interview Practice and International Formal Dining Etiquette 03/04/2019 17:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
135 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) 27/03/2019 08:00-15:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
138 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (หัวข้ออบรม : English in Business Transaction and Advertisement) 25/03/2019 17:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
134 โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านวิชาการ "ติวเคมี1" 05/03/2019 18:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
133 โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านวิชาการ "ติวOrchem"" 04/03/2019 18:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
132 โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านวิชาการ "ติวEng2" 03/03/2019 18:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
128 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี (หัวข้ออบรม : English speaking careers) 18/02/2019 17:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
127 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี (หัวข้ออบรม : English in job application processes) 11/02/2019 17:00-20:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code