Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


  เกษตร มช. รายปักษ์
เกษตร มช.ฉบับที่ 3/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 3/2552 (1-16 กุมภาพันธ์ 2552)

 • งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์เกษตร ปี2552
 • ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • การประชุมชี้แจงโครงสร้างใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยฑูตฝ่ายพาณิชย์ฯ
 • การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 • คณะเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1" จากการประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์ฯ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
 • โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรฤดูร้อน ประจำปี 2552"

  เปิดอ่าน 562 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 2/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 2/2552 (16-30 มกราคม 2552)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • กองพันสัตว์ต่าง ศึกษาดูงานระบบ MIS
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 41
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช.
 • โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
 • การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการกรอกภาระงาน (TOR) บนฐานข้อมูล CMU-MIS
 • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • การประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร

  เปิดอ่าน 677 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 1/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 1/2552 (1-15 มกราคม 2552)

 • บุคลากรสำนักงานเลขานุการ รับพรปีใหม่จากคณบดี
 • งานวันเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2551
 • คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่สื่อมวลชน
 • ศวพก. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ
 • การประเมินและเยี่ยมชมโครงการ IRPUS 2551
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมระบบ E-Office มช.
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
 • CPF มอบกระเช้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ"

  เปิดอ่าน 549 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 23/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 23/2551 (16-30 ธันวาคม 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "รักสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน"
 • คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • ศวพก. จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรม "แนวพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการพัสดุ"
 • จนท. กระทรวงเกษตรฯ ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน ศวพก.
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
 • คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

  เปิดอ่าน 578 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 22/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 22/2551 (1-15 ธันวาคม 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงผลงาน "วันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพ"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551
 • สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนาชาติ "Soil and Water Assessment Tools-Southeast Asia" (SWAT-SEA)
 • รับสมัครทุนวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

  เปิดอ่าน 617 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 21/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 21/2551 (16-30 พฤศจิกายน 2551)

 • คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี
 • ผู้แทนจาก Kagava University หารือร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วม
 • การสร้างความร่วมมือด้าน International Exchange กับ Kyoto University
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเสวนา "เส้นทาง พืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย"
 • ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม ศึกษาดูงาน
 • เกษตร มช. ให้การต้อนรับ Prof. จาก University of New England
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดี
 • ศวพก. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
 • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ

  เปิดอ่าน 593 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 20/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 20/2551 (1-15 พฤศจิกายน 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯ
 • อธิการบดี มช. ชี้แจงนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี 32 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ "CMU Brand"
 • ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงาน
 • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ
 • เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
 • ภาควิชาโรคพืช เกษตร มช. จัดสัมมนาพิเศษ
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552

  เปิดอ่าน 635 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 19/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 19/2551 (16-30 ตุลาคม 2551)

  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2551
  • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร
  • คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน
  • ศูนย์พลังงานชีวมวล เกษตร มช. ต้อนรับคณะเยาวชนฯ
  • ผอ. ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  • คณะผู้บริหารใหม่เกษตรศาสตร์ เข้าพบอธิการบดี มช.
  • การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์"
  • รองเลาธิการ กปร. พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมศูนย์บริการ การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เกษตร มช. จัดฝึกอบรม "วิเคราะห์ฮอร์โมนพืช"

  เปิดอ่าน 641 ครั้ง
  เกษตร มช.ฉบับที่ 18/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 18/2551 (1-15 ตุลาคม 2551)

  • หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • องค์กรภายนอก ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์ มช. ประชุมจัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Planning Workshop"
  • นักศึกษาเกษตร มช. ฝึกงานสร้างประสบการณ์
  • เกษตรศาสตร์ มช. ต้อนรับผู้นำนักศึกษาภาคี 4 จอบ

  เปิดอ่าน 646 ครั้ง
  เกษตร มช.ฉบับที่ 17/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 17/2551 (16-30 กันยายน 2551)

  • งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
  • ศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล ให้การต้อนรับคณะกรรมธิการพลังงานฯ ศึกษาดูงาน
  • เกษตร มช. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาวิชาการ
  • ภาควิชาโรคพืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

  เปิดอ่าน 699 ครั้ง
    แสดงฉบับที่ 37 ถึง 46 (ทั้งหมด 96 ฉบับ) หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic