Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


  เกษตร มช. รายปักษ์
เกษตร มช.ฉบับที่ 3/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 3/2552 (1-16 กุมภาพันธ์ 2552)

 • งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์เกษตร ปี2552
 • ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • การประชุมชี้แจงโครงสร้างใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยฑูตฝ่ายพาณิชย์ฯ
 • การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 • คณะเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1" จากการประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์ฯ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
 • โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรฤดูร้อน ประจำปี 2552"

  เปิดอ่าน 500 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 2/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 2/2552 (16-30 มกราคม 2552)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • กองพันสัตว์ต่าง ศึกษาดูงานระบบ MIS
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 41
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช.
 • โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
 • การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการกรอกภาระงาน (TOR) บนฐานข้อมูล CMU-MIS
 • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • การประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร

  เปิดอ่าน 608 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 1/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 1/2552 (1-15 มกราคม 2552)

 • บุคลากรสำนักงานเลขานุการ รับพรปีใหม่จากคณบดี
 • งานวันเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2551
 • คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่สื่อมวลชน
 • ศวพก. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ
 • การประเมินและเยี่ยมชมโครงการ IRPUS 2551
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมระบบ E-Office มช.
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
 • CPF มอบกระเช้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ"

  เปิดอ่าน 497 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 23/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 23/2551 (16-30 ธันวาคม 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "รักสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน"
 • คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • ศวพก. จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรม "แนวพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการพัสดุ"
 • จนท. กระทรวงเกษตรฯ ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน ศวพก.
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
 • คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
 • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

  เปิดอ่าน 526 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 22/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 22/2551 (1-15 ธันวาคม 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงผลงาน "วันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพ"
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551
 • สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนาชาติ "Soil and Water Assessment Tools-Southeast Asia" (SWAT-SEA)
 • รับสมัครทุนวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

  เปิดอ่าน 559 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 21/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 21/2551 (16-30 พฤศจิกายน 2551)

 • คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี
 • ผู้แทนจาก Kagava University หารือร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วม
 • การสร้างความร่วมมือด้าน International Exchange กับ Kyoto University
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเสวนา "เส้นทาง พืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย"
 • ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม ศึกษาดูงาน
 • เกษตร มช. ให้การต้อนรับ Prof. จาก University of New England
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดี
 • ศวพก. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
 • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ

  เปิดอ่าน 527 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 20/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 20/2551 (1-15 พฤศจิกายน 2551)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯ
 • อธิการบดี มช. ชี้แจงนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี 32 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ "CMU Brand"
 • ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงาน
 • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ
 • เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
 • ภาควิชาโรคพืช เกษตร มช. จัดสัมมนาพิเศษ
 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552

  เปิดอ่าน 572 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 19/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 19/2551 (16-30 ตุลาคม 2551)

  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2551
  • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร
  • คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน
  • ศูนย์พลังงานชีวมวล เกษตร มช. ต้อนรับคณะเยาวชนฯ
  • ผอ. ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  • คณะผู้บริหารใหม่เกษตรศาสตร์ เข้าพบอธิการบดี มช.
  • การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์"
  • รองเลาธิการ กปร. พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมศูนย์บริการ การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เกษตร มช. จัดฝึกอบรม "วิเคราะห์ฮอร์โมนพืช"

  เปิดอ่าน 582 ครั้ง
  เกษตร มช.ฉบับที่ 18/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 18/2551 (1-15 ตุลาคม 2551)

  • หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • องค์กรภายนอก ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์ มช. ประชุมจัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Planning Workshop"
  • นักศึกษาเกษตร มช. ฝึกงานสร้างประสบการณ์
  • เกษตรศาสตร์ มช. ต้อนรับผู้นำนักศึกษาภาคี 4 จอบ

  เปิดอ่าน 586 ครั้ง
  เกษตร มช.ฉบับที่ 17/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 17/2551 (16-30 กันยายน 2551)

  • งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
  • ศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล ให้การต้อนรับคณะกรรมธิการพลังงานฯ ศึกษาดูงาน
  • เกษตร มช. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาวิชาการ
  • ภาควิชาโรคพืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

  เปิดอ่าน 642 ครั้ง
    แสดงฉบับที่ 37 ถึง 46 (ทั้งหมด 96 ฉบับ) หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


  สาส์นจากคณบดี

  สารจากคณบดี
  ใต้ร่มพระบารมี
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  Saiwam
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic