Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


  เกษตร มช. รายปักษ์
เกษตร มช.ฉบับที่ 3/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 3/2552 (1-16 กุมภาพันธ์ 2552)

  • งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์เกษตร ปี2552
  • ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • การประชุมชี้แจงโครงสร้างใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์
  • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยฑูตฝ่ายพาณิชย์ฯ
  • การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
  • คณะเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1" จากการประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์ฯ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
  • ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
  • โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรฤดูร้อน ประจำปี 2552"

    เปิดอ่าน 526 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 2/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 2/2552 (16-30 มกราคม 2552)

  • คณะเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • กองพันสัตว์ต่าง ศึกษาดูงานระบบ MIS
  • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 41
  • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช.
  • โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
  • การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการกรอกภาระงาน (TOR) บนฐานข้อมูล CMU-MIS
  • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • การประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร

    เปิดอ่าน 644 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 1/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 1/2552 (1-15 มกราคม 2552)

  • บุคลากรสำนักงานเลขานุการ รับพรปีใหม่จากคณบดี
  • งานวันเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2551
  • คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่สื่อมวลชน
  • ศวพก. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ
  • การประเมินและเยี่ยมชมโครงการ IRPUS 2551
  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมระบบ E-Office มช.
  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
  • CPF มอบกระเช้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ"

    เปิดอ่าน 520 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 23/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 23/2551 (16-30 ธันวาคม 2551)

  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "รักสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน"
  • คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
  • ศวพก. จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรม "แนวพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการพัสดุ"
  • จนท. กระทรวงเกษตรฯ ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน ศวพก.
  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"
  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
  • คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
  • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"
  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

    เปิดอ่าน 550 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 22/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 22/2551 (1-15 ธันวาคม 2551)

  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงผลงาน "วันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพ"
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26
  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551
  • สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
  • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนาชาติ "Soil and Water Assessment Tools-Southeast Asia" (SWAT-SEA)
  • รับสมัครทุนวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

    เปิดอ่าน 583 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 21/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 21/2551 (16-30 พฤศจิกายน 2551)

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี
  • ผู้แทนจาก Kagava University หารือร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วม
  • การสร้างความร่วมมือด้าน International Exchange กับ Kyoto University
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเสวนา "เส้นทาง พืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย"
  • ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม ศึกษาดูงาน
  • เกษตร มช. ให้การต้อนรับ Prof. จาก University of New England
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดี
  • ศวพก. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
  • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ

    เปิดอ่าน 554 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 20/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 20/2551 (1-15 พฤศจิกายน 2551)

  • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯ
  • อธิการบดี มช. ชี้แจงนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี 32 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ "CMU Brand"
  • ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงาน
  • เกษตรศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษ
  • เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
  • ภาควิชาโรคพืช เกษตร มช. จัดสัมมนาพิเศษ
  • คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552

    เปิดอ่าน 599 ครั้ง
  • เกษตร มช.ฉบับที่ 19/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 19/2551 (16-30 ตุลาคม 2551)

    • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2551
    • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร
    • คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
    • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน
    • ศูนย์พลังงานชีวมวล เกษตร มช. ต้อนรับคณะเยาวชนฯ
    • ผอ. ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
    • คณะผู้บริหารใหม่เกษตรศาสตร์ เข้าพบอธิการบดี มช.
    • การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์"
    • รองเลาธิการ กปร. พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมศูนย์บริการ การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    • เกษตร มช. จัดฝึกอบรม "วิเคราะห์ฮอร์โมนพืช"

    เปิดอ่าน 609 ครั้ง
    เกษตร มช.ฉบับที่ 18/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 18/2551 (1-15 ตุลาคม 2551)

    • หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
    • องค์กรภายนอก ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
    • เกษตรศาสตร์ มช. ประชุมจัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ
    • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Planning Workshop"
    • นักศึกษาเกษตร มช. ฝึกงานสร้างประสบการณ์
    • เกษตรศาสตร์ มช. ต้อนรับผู้นำนักศึกษาภาคี 4 จอบ

    เปิดอ่าน 612 ครั้ง
    เกษตร มช.ฉบับที่ 17/2551เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 17/2551 (16-30 กันยายน 2551)

    • งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
    • ศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล ให้การต้อนรับคณะกรรมธิการพลังงานฯ ศึกษาดูงาน
    • เกษตร มช. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
    • ห้องปฏิบัติการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
    • คณะเกษตรศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี
    • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาวิชาการ
    • ภาควิชาโรคพืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
    • ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

    เปิดอ่าน 666 ครั้ง
      แสดงฉบับที่ 37 ถึง 46 (ทั้งหมด 96 ฉบับ) หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


    ใต้ร่มพระบารมี
    งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
    การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
    ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
    ATSC
    จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
    พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
    KM-Corner
    หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
    CMU-MIS
    CMUIR
    AGRI-MIS
    e-Book
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    สำนักหอสมุด มช.
    Econ and Extens
    TAHAP
    kasetfair2015
    ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
    turnitin
    เอกสารคู่มือการใช้งาน
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic