Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


  เกษตร มช. รายปักษ์
เกษตร มช.ฉบับที่ 13/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 13/2552 (1-15 กรกฏาคม 2552)

 • โครงการ "ทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ชีวิตสดใส ปลอดภัย ห่างไกลเอดส์"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรายการวิทยุ "อสมท. เพื่อชุมชน"
 • หน่วยงานเอกชน ร่วมออกร้าน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่6"
 • การตรวจสอบ และประเมินระบบการประกันคุณภาพศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ประจำปี 2552
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับระบบ E-office
 • มหาวิทยาลัยคากาว่า ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วม (Double Degree)

  เปิดอ่าน 485 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 12/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 12/2552 (16-30 มิถุนายน 2552)

 • ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดบรรยายพิเศษ
 • โรงเรียนทหารการสัตว์ ศึกษาดูงาน การปลูกผักปลอดสารพิษ ของ ศวพก.
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา "แนวทางการวางแผนเศรษฐกิจ สังคม ระดับท้องถิ่น"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2552
 • โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  เปิดอ่าน 447 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 11/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 11/2552 (1-15 มิถุนายน 2552)

 • โครงการ "เกษตร มช. เพื่อชุมชน"
 • เกษตรกร อบต.สันผี้เสื้อ ศึกษาดูงาน "ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day
 • ศวพก. จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552

  เปิดอ่าน 532 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 10/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 10/2552 (16-30 พฤษภาคม 2552)

 • การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2552
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลาง

  เปิดอ่าน 424 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 9/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 9/2552 (1-15 พฤษภาคม 2552)

 • คณะเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
 • คณะเกษตรศาสตร์ ระดมความคิดด้าน KM
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่6"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day

  เปิดอ่าน 426 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 8/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 8/2552 (16-30 เมษายน 2552)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พิธีรดน้ำ ดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time
 • คณะเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

  เปิดอ่าน 435 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 7/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 7/2552 (1-15 เมษายน 2552)

 • กาดหมั้วเกษตร(โก้งโค้ง)ปี๋ใหม่เมือง 2552 สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ จาก บริษัท CP
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X1
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา "งานวันเกษตรภาคเหรือ ครั้งที่ 6"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยจอร์แดน
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนปี๋ใหม่เมือง สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช"
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

  เปิดอ่าน 534 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 6/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 6/2552 (16-30 มีนาคม 2552)

 • คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางเยี่ยมพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริฯ
 • คณะเกษตรศาสตร์ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดทำหลักสูตร Food Safety (Double Degree)
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์
 • การประชุมสัมมนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 7
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

  เปิดอ่าน 456 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 5/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 5/2552 (1-15 มีนาคม 2552)

 • อาจารย์จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยและทุนการศึกษา
 • คณะเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน
 • คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Mie University
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ และนักวิชาการ
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุม "การบริหารจัดการผลิตส้มปลอดภัยฯ"
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัด "สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6"
 • คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเที่ยวงาน "กาดหมั้วเกษตรปี๋ใหม่เมือง"

  เปิดอ่าน 457 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 4/2552เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 4/2552 (16-28 กุมภาพันธ์ 2552)

 • พิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ EM_ECW
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ
 • คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผลงานของอาจารย์
 • โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปี 2553

  เปิดอ่าน 551 ครั้ง
 •   แสดงฉบับที่ 47 ถึง 56 (ทั้งหมด 96 ฉบับ) หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


  สาส์นจากคณบดี

  สารจากคณบดี
  ใต้ร่มพระบารมี
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  Saiwam
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic