ประกาศ! ขยายเวลาการรับบทคัดย่อสำหรับผู้ประสงค์จะลงบทความใน proceeding เพิ่มเติม โดยเปิดระบบรับบทคัดย่อจนวันที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 23.59 น.
นับเวลาถอยหลังการปิดระบบส่งบทคัดย่อ

ปฏิทินกิจกรรมแต่ละวัน

    อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
    อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
    อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

กิจกรรม