Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel แบบเปลี่ยนการแสดงผล (ไม่เปลี่ยนค่าตัวเลข)

วิธีการนี้เป็นการปรับเปลี่ยนการแสดงผลของ Windows เท่านั้น มิใช่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในไฟล์ World หรือ Excel

1. ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องของท่าน ตามลิงค์นี้

สำหรับเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย
http://www.agri.cmu.ac.th/upload/download/NumThai.zip

สำหรับเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค
http://www.agri.cmu.ac.th/upload/download/NumEng.zip

2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยคลิกขวาแล้วเลือก Extract ALL… แล้วคลิก Next 2 ครั้ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรแกรมบีบอัดข้อมูลที่ท่านใช้งานอยู่) จะได้ไฟล์ชื่อ NumThai.reg (สำหรับเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย) และ NumEng.reg (สำหรับเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค)

3. ให้คัดลอกไฟล์ทั้ง 2 ไปไว้ตำแหน่งที่ท่านสามารถเรียกใช้ได้สะดวก (เช่นหน้า Desktop)

4. ท่านสามารถสลับรูปแบบตัวเลขโดยดับเบิ้ลคลิกไฟล์ทั้ง 2 ดังนี้

วิธีเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย
ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ NumThai.reg ตามด้วยคลิก Yes และ OK เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Microsoft World หรือ Excel และทดลองพิมพ์ตัวเลขในเอกสาร (หรือเปิดเอกสารเดิม)

วิธีเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค
ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ NumEng.reg ตามด้วยคลิก Yes และ OK เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Microsoft World หรือ Excel และทดลองพิมพ์ตัวเลขในเอกสาร (หรือเปิดเอกสารเดิม)

หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF โดยคลิกลิงค์นี้
2. สำหรับโปรแกรม Microsoft Word จะมีปัญหาเล็กน้อยในการการเคาะแป้นตัวเลข ตอนเป็น Mode Thai กับ English จะให้ผลต่างกัน
3. หากพบปัญหาติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ โทร 4009 ต่อ 124

กลุ่มข่าว : ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2553
เผยแพร่โดย : กานต์ คงบรรทัด
เปิดอ่าน : 35008 ครั้ง

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic