Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel แบบเปลี่ยนการแสดงผล (ไม่เปลี่ยนค่าตัวเลข)

วิธีการนี้เป็นการปรับเปลี่ยนการแสดงผลของ Windows เท่านั้น มิใช่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในไฟล์ World หรือ Excel

1. ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องของท่าน ตามลิงค์นี้

สำหรับเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย
http://www.agri.cmu.ac.th/upload/download/NumThai.zip

สำหรับเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค
http://www.agri.cmu.ac.th/upload/download/NumEng.zip

2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยคลิกขวาแล้วเลือก Extract ALL… แล้วคลิก Next 2 ครั้ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรแกรมบีบอัดข้อมูลที่ท่านใช้งานอยู่) จะได้ไฟล์ชื่อ NumThai.reg (สำหรับเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย) และ NumEng.reg (สำหรับเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค)

3. ให้คัดลอกไฟล์ทั้ง 2 ไปไว้ตำแหน่งที่ท่านสามารถเรียกใช้ได้สะดวก (เช่นหน้า Desktop)

4. ท่านสามารถสลับรูปแบบตัวเลขโดยดับเบิ้ลคลิกไฟล์ทั้ง 2 ดังนี้

วิธีเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย
ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ NumThai.reg ตามด้วยคลิก Yes และ OK เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Microsoft World หรือ Excel และทดลองพิมพ์ตัวเลขในเอกสาร (หรือเปิดเอกสารเดิม)

วิธีเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิค
ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ NumEng.reg ตามด้วยคลิก Yes และ OK เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Microsoft World หรือ Excel และทดลองพิมพ์ตัวเลขในเอกสาร (หรือเปิดเอกสารเดิม)

หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF โดยคลิกลิงค์นี้
2. สำหรับโปรแกรม Microsoft Word จะมีปัญหาเล็กน้อยในการการเคาะแป้นตัวเลข ตอนเป็น Mode Thai กับ English จะให้ผลต่างกัน
3. หากพบปัญหาติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ โทร 4009 ต่อ 124

กลุ่มข่าว : ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2553
เผยแพร่โดย : กานต์ คงบรรทัด
เปิดอ่าน : 31951 ครั้ง

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic