Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานของบริษัทปุ๋ยไวกิ้ง

                      บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี เปิดรับสมัครพนักงงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิปริญญาตรีด้านการเกษตร ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบมาพร้อมนี้

                       ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่: บริษัทปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด 111 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์  ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-4239580-90 โทรสาร. 02-4239591-93

                    

เอกสารประกอบ : 49010243.pdf
กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2552
เผยแพร่โดย : ประชาสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 1786 ครั้ง

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic