Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวบริการการศึกษา
   
194. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (RA:Research Assistant) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา20 เม.ย.60
193. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา4 เม.ย.60
192. รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก 40 ปี (เพิ่มเติม)8 มี.ค.60
191. สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 25593 มี.ค.60
190. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) สำหรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 25602 ก.พ.60
189. แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25592 ก.พ.60
188. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่เป็นกรรมการคุมสอบ25 ม.ค.60
187. ประกาศให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเข็มวิทยฐานะ ได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา20 ม.ค.60
186. ประชาสัมพันธ์ทุน Kyoto University Amgen Scholars Program 2017 (หมดเขต 1 ก.พ. 60)2 ธ.ค.59
185. คำสั่งเพิ่มเติมกระบวนวิชาและเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25591 ธ.ค.59
184. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5125 พ.ย.59
183. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/255921 ต.ค.59
182. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/255929 ก.ย.59
181. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 255916 ก.ย.59
180. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในงาน CMU International Week 20169 ก.ย.59
179. แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติและขอให้ติดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน23 ส.ค.59
178. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร / โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร11 ส.ค.59
177. ประกาศรายละเอียดคำชี้แจง/รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 25598 ส.ค.59
176. 1 ส.ค.59
175. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา28 ก.ค.59

  แสดงรายการ 175 ถึง 194 (ทั้งหมด 194 รายการ) หน้า : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic