Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
932. กรุณากรอกแบบประเมิน ''พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2560'' 30 มิ.ย.60
931. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 26 มิ.ย.60
930. บรรยาย เรื่อง ''กลยุทธ์การเลือกวารสารและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ'' (5 ก.ค.60)26 มิ.ย.60
929. ''Lanna Thai Coffee Hub'' โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 123 มิ.ย.60
928. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ''การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม และเครื่องตรวจเซลล์โซมาติกส์''22 มิ.ย.60
927. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ'' และ ''สารพิษในพืชอาหาร''22 มิ.ย.60
926. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 22 มิ.ย. 2560)22 มิ.ย.60
925. เปิดจองบูธ! ร้านค้าต้นไม้ เครื่องจักรกล / อุปกรณ์ / เคมีการเกษตร ''งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8''20 มิ.ย.60
924. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 3619 มิ.ย.60
923. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011''19 มิ.ย.60
922. ประกาศรายชื่อ / กำหนดการ การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 9 มิ.ย.60
921. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หัวข้อ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ฯ'' และหัวข้อ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ''5 มิ.ย.60
920. เปิดจองบูธ!! ร้านค้าตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8)1 มิ.ย.60
919. ขอให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA30 พ.ค.60
918. แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ค.60
917. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์22 พ.ค.60
916. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์17 พ.ค.60
915. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น16 พ.ค.60
914. ประกาศแจ้งเตือน! ไวรัสอันตราย WannaCry 15 พ.ค.60
913. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080056 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 พ.ค.60

  แสดงรายการ 913 ถึง 932 (ทั้งหมด 952 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic