Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
787. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน / สนับสนุนการแข่งขัน 'กอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559'2 ส.ค.59
786. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.)1 ส.ค.59
785. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 27 ก.ย. 2559)1 ส.ค.59
784. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสต์และสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.ย. 59 )28 ก.ค.59
783. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E0800556 สังกัดภาคิวชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 59)28 ก.ค.59
782. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080063 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 28 ก.ค.59
781. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์27 ก.ค.59
780. ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Community-based Research (CBR) / Participatory action research (PAR) The Research Methodology for Empowering Farmers (1 ส.ค. 59)26 ก.ค.59
779. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559)26 ก.ค.59
778. ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา25 ก.ค.59
777. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.)15 ก.ค.59
776. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค. 59)15 ก.ค.59
775. ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ และ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ12 ก.ค.59
774. ประกาศ! ร้าน CMU Steak & Coffee ปิดให้บริการ 1 วัน (14 ก.ค. 59) ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เนื่องจากต้องปรับปรุงภายในร้าน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้12 ก.ค.59
773. ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 57 ก.ค.59
772. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กรอก TOR ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 25595 ก.ค.59
771. ขอเลื่อนกำหนดการใช้แบบฟอร์มหนังสือของมหาวิทยาลัยออกไปก่อน4 ก.ค.59
770. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ (29 ก.ค. 59) 28 มิ.ย.59
769. พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (วันที่ 4, 11, 13 กรกฎาคม 2559)27 มิ.ย.59
768. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 15 ก.ค. 59) 27 มิ.ย.59

  แสดงรายการ 768 ถึง 787 (ทั้งหมด 807 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic