Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
694. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว28 ธ.ค.58
693. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1 อัตรา 25 ธ.ค.58
692. ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน 'งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33' ระหว่างวันที่ 21-29 ธันวาคม 255820 ธ.ค.58
691. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 255820 ธ.ค.58
690. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และ ตำแหน่ง Chef ประจำร้าน CMU Steak&Coffee สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (หมดเขตรับสมัคร 30 ธ.ค. 2558 )16 ธ.ค.58
689. ขยายเวลารับสมัครการประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานวันเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 15 ธ.ค.58
688. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงาน 'ผู้บริหารพบปะบุคลากร และ งานเกษตรสัมพันธ์' ประจำปี 2558 (29 ธ.ค.58)15 ธ.ค.58
687. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา15 ธ.ค.58
686. ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำหน่ายข้าวโพดสด ถุงละ 20 บาท มีจำนวนจำกัด (โทร. 053-944040) 14 ธ.ค.58
685. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร24 พ.ย.58
684. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) หมดเขตรับสมัคร 27 พ.ย. 5823 พ.ย.58
683. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย)23 พ.ย.58
682. ข่าวทุนการศึกษา และ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Last Update: 18 พ.ย. 2558) 18 พ.ย.58
681. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า มก.กพส. ดีเด่น ประจำปี 255813 พ.ย.58
680. ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ 12 พ.ย.58
679. ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุรงค์ พวงมณี ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มด้านบริการ12 พ.ย.58
678. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น12 พ.ย.58
677. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โปรดกรอก JA 11 พ.ย.58
676. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ให้บริการซอฟแวร์ Anitivirus สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 พ.ย.58
675. กรุณากรอกแบบประเมินผล เรื่อง การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี 2560 (9 พ.ย.58)10 พ.ย.58

  แสดงรายการ 675 ถึง 694 (ทั้งหมด 714 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic