Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
536. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้17 ธ.ค.57
535. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 17 ธ.ค.57
534. รับสมัครการแข่งขันประกวดปลากัด และ ประกวดภาพถ่ายปลากัด ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 711 ธ.ค.57
533. ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2 ธ.ค.57
532. ประกาศ! ร้าน CMU Steak & Coffee ปิดปรับปรุงร้านตั้งแต่วันที่ 28-29 พ.ย. นี้ 27 พ.ย.57
531. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080055 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร25 พ.ย.57
530. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080030 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร25 พ.ย.57
529. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย.57
528. ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255821 พ.ย.57
527. ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์ (เน้นด้านพืช และเกี่ยวข้อง)17 พ.ย.57
526. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่17 พ.ย.57
525. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร บั้งเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 พ.ย.57
524. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080030 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2557)30 ต.ค.57
523. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080056 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2557)30 ต.ค.57
522. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา28 ต.ค.57
521. บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ Research in Plant Science With Guava Technology Benchtop Flow Cytometer (ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคมนี้)20 ต.ค.57
520. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ย.57)17 ต.ค.57
519. ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วม พิธีถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25577 ต.ค.57
518. ขอต้อนรับ อาจารย์ และบุคลากรคนใหม่ สู่รั้วคณะเกษตรศาสตร์ มช.3 ต.ค.57
517. ขอชื่นชมและประกาศคุณความดีของ นายชรินทร์ สมบุญโสด พนักงานบริการทั่วไป 3 ต.ค.57

  แสดงรายการ 517 ถึง 536 (ทั้งหมด 556 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic