Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
867. คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การตกแต่งภูมิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 5110 ก.พ.60
866. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (โครงการวิจัยของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2560) จำนวน 3 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 60)9 ก.พ.60
865. เชิญชวนท่านส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ''AGGIE SUMMER CAMP 2017''9 ก.พ.60
864. ขอเชิญร่วมงานวันพืชผักปลอดสารพิษ - ครบรอบตลาดนัด ''เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 13 ''2 ก.พ.60
863. ร้าน CMU Steak & Coffee จัดโปรโมชั่นพิเศษ! ต้อนรับเดือนแห่งความรัก 2 ก.พ.60
862. ประกาศรับสมัครนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ครั้งที่ 131 ก.พ.60
861. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ31 ม.ค.60
860. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 28 ก.พ. 60)31 ม.ค.60
859. รับสมัคร! นักศึกษาช่วยงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร AGGIE SUMMER CAMP 201731 ม.ค.60
858. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.60)30 ม.ค.60
857. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 14 ก.พ.60)25 ม.ค.60
856. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครบัดนี้ - 10 ก.พ. 60)20 ม.ค.60
855. ขยายเวลา! ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย กรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เท่านั้น18 ม.ค.60
854. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ E080091 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก18 ม.ค.60
853. เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 'เรียนรู้กาเเฟ เเลซากุระบาน ณ ลานเกษตรช่างเคี่ยน' (21-22 ม.ค. 60) 12 ม.ค.60
852. ร้าน CMU Steak & Coffee มอบโปรโมชั่นสุดคุ้ม! ช่วงเทศกาลปีใหม่ 25609 ม.ค.60
851. รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 5 ม.ค.60
850. ขอให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กรอกภาระงาน ดังนี้4 ม.ค.60
849. กรุึณากรอกแบบประเมินผลกิจกรรม งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 255930 ธ.ค.59
848. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.) 29 ธ.ค.59

  แสดงรายการ 848 ถึง 867 (ทั้งหมด 887 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic