Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
821. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ26 ต.ค.59
820. วีดิทัศน์ประมวลภาพ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มช.26 ต.ค.59
819. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 25 ต.ค.59
818. รับชมรายงานพิเศษ : เปิดใจนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล : ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ25 ต.ค.59
817. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 19 ต.ค.59
816. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนังานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา18 ต.ค.59
815. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59) 17 ต.ค.59
814. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ (17 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น.)14 ต.ค.59
813. ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้13 ต.ค.59
812. แนะนำอาจารย์ท่านใหม่ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 11 ต.ค.59
811. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 5 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พ.ย. 59)10 ต.ค.59
810. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา6 ต.ค.59
809. ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์4 ต.ค.59
808. ขอต้อนรับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน 3 ต.ค.59
807. ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภาระงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) บนระบบ CMU - MIS ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 255930 ก.ย.59
806. ประกาศ! แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 255930 ก.ย.59
805. ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเกษตรศาสตร์28 ก.ย.59
804. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร28 ก.ย.59
803. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ในงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 255927 ก.ย.59
802. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่27 ก.ย.59

  แสดงรายการ 802 ถึง 821 (ทั้งหมด 841 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic