Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
759. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 59) 6 มิ.ย.59
758. ขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการระดมมทุน 'กองทุนสุขุม อัศเวศน์'6 มิ.ย.59
757. ข่าวฝากประกาศ บริษัท Pioneer Hi-Bred (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครงาน ตำแหน่ง Research Associate (Pathologist)31 พ.ค.59
756. กำหนดการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 330 พ.ค.59
755. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร (จากกำหนดเดิมวันที่ 1 ก.ค เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 59) 26 พ.ค.59
754. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 19 พ.ค.59
753. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 19 ส.ค. 59)19 พ.ค.59
752. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประำจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA 13 พ.ค.59
751. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์4 พ.ค.59
750. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology)2 พ.ค.59
749. รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)2 พ.ค.59
748. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 27 มิ.ย. 2559)1 พ.ค.59
747. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255829 เม.ย.59
746. ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่28 เม.ย.59
745. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 17 พ.ค. 59) 28 เม.ย.59
744. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน เรื่อง...การพัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเกษตรพืชสวน (วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 59)28 เม.ย.59
743. กาดวัฒนธรรมเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 27 เม.ย.59
742. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559) 26 เม.ย.59
741. แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 เม.ย.59
740. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล และทีมวิจัย คว้า 2 รางวัล ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ ณ สมาพันธรัฐสวิส22 เม.ย.59

  แสดงรายการ 740 ถึง 759 (ทั้งหมด 779 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic