Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
628. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (ปิดรับสมัคร)27 ก.ค.58
627. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ส.ค. 2558)24 ก.ค.58
626. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 24 ก.ค.58
625. แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่22 ก.ค.58
624. สภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 2 (วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558)22 ก.ค.58
623. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 16 ก.ค.58
622. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080063 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีชศาสตร์16 ก.ค.58
621. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080075 และ E080076 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์15 ก.ค.58
620. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 2558)14 ก.ค.58
619. พิธีถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ วัดสันป่าสักวรอุไร (วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.นี้)9 ก.ค.58
618. ประกาศยกเลิก การจัดอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า8 ก.ค.58
617. ขยายระยะเวลาการกร​อก JA (จนถึงวันที่ 26 ก.ค. นี้)8 ก.ค.58
616. ประกาศ เรื่อง การพ่นหมอกควันกำจัดยุง บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558)6 ก.ค.58
615. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช2 ก.ค.58
614. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 1 ก.ค.58
613. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 2558)30 มิ.ย.58
612. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา30 มิ.ย.58
611. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ30 มิ.ย.58
610. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080065 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 29 มิ.ย.58
609. เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า (25-27 สิงหาคม 2558) 24 มิ.ย.58

  แสดงรายการ 609 ถึง 628 (ทั้งหมด 648 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic