Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
891. ขอเลื่อน! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา 3 มี.ค.60
890. รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร2 มี.ค.60
889. โปรโมชั่น! ร้าน CMU Steak & Coffee ตลอดเดือนมีนาคม 25601 มี.ค.60
888. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'1 มี.ค.60
887. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'1 มี.ค.60
886. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan''28 ก.พ.60
885. เลื่อน! โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ''การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ '' จากวันที่ 3 มี.ค. เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14 มี.ค. 2560 28 ก.พ.60
884. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง ''Start up Creative Agribusiness” Gen ใหม่กับธุรกิจที่สร้างสรรค์ (8 มี.ค. 60)28 ก.พ.60
883. ขอเชิญรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 วันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์27 ก.พ.60
882. ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 201722 ก.พ.60
881. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา จำนวน 15 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มี.ค. 60)22 ก.พ.60
880. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (จ้างเหมา) โครงการเกษตรเพื่ออาหารดีวิถีล้านนา21 ก.พ.60
879. ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 255917 ก.พ.60
878. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานจ้างเหมาประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (ร้านเกษตร มช.)16 ก.พ.60
877. ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60)15 ก.พ.60
876. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเ็ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 15 ก.พ.60
875. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 1315 ก.พ.60
874. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 14 ก.พ.60
873. ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเดินขบวนงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (รับเสื้อฟรี!)14 ก.พ.60
872. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (ร้านเกษตร มช.)14 ก.พ.60

  แสดงรายการ 872 ถึง 891 (ทั้งหมด 911 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic