Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
644. คณะเกษตรศาสตร์ ขอต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8-9 ก.ย.58)2 ก.ย.58
643. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 27 ส.ค.58
642. ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ต.ค.58)25 ส.ค.58
641. โครงการระดมทุนสมทบ 'กองทุนสุขุม อัศเวศน์'25 ส.ค.58
640. ขอความร่วมมือบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม Happinometer ระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th24 ส.ค.58
639. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080055 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้-30 ต.ค.58)24 ส.ค.58
638. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080033 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช (ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค.58)24 ส.ค.58
637. ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย (Last Update: 26 ส.ค. 2558)18 ส.ค.58
636. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ ฟรี! เรื่อง การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น และ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ14 ส.ค.58
635. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง จากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก (วันที่ 5-6 กันยายน 2558)14 ส.ค.58
634. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 'ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ' วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 12 ส.ค.58
633. มช. เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เริ่ม 10 สิงหาคมนี้7 ส.ค.58
632. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ D080070 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์้น้ำ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2558)5 ส.ค.58
631. ขอเชิญทุกท่านกรอกแบบประเมินพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 255828 ก.ค.58
630. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน 27 ก.ค.58
629. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน (วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558)27 ก.ค.58
628. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (ปิดรับสมัคร)27 ก.ค.58
627. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ส.ค. 2558)24 ก.ค.58
626. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 24 ก.ค.58
625. แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่22 ก.ค.58

  แสดงรายการ 625 ถึง 644 (ทั้งหมด 664 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic