Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
775. ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ และ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ12 ก.ค.59
774. ประกาศ! ร้าน CMU Steak & Coffee ปิดให้บริการ 1 วัน (14 ก.ค. 59) ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เนื่องจากต้องปรับปรุงภายในร้าน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้12 ก.ค.59
773. ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 57 ก.ค.59
772. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กรอก TOR ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 25595 ก.ค.59
771. ขอเลื่อนกำหนดการใช้แบบฟอร์มหนังสือของมหาวิทยาลัยออกไปก่อน4 ก.ค.59
770. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ (29 ก.ค. 59) 28 มิ.ย.59
769. พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (วันที่ 4, 11, 13 กรกฎาคม 2559)27 มิ.ย.59
768. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 15 ก.ค. 59) 27 มิ.ย.59
767. โปรดหลีกเลี่ยง บริเวณอาคารเรียนคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ พ่นสารเคมีกำจัดยุง (วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559) 23 มิ.ย.59
766. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 ก.ค. 59) 21 มิ.ย.59
765. ข่าวการศึกษา(Last Update: 15 มิ.ย. 2559)21 มิ.ย.59
764. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หัวข้อการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 16 มิ.ย.59
763. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หัวข้อ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59)16 มิ.ย.59
762. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์14 มิ.ย.59
761. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080055 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 15 ก.ค. 59)14 มิ.ย.59
760. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080055 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 15 ก.ค. 59)14 มิ.ย.59
759. กรุณากรอกแบบสอบถาม : ความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ มช.7 มิ.ย.59
758. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 59) 6 มิ.ย.59
757. ขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการระดมมทุน 'กองทุนสุขุม อัศเวศน์'6 มิ.ย.59
756. ข่าวฝากประกาศ บริษัท Pioneer Hi-Bred (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครงาน ตำแหน่ง Research Associate (Pathologist)31 พ.ค.59

  แสดงรายการ 756 ถึง 775 (ทั้งหมด 795 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic