Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
613. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 2558)30 มิ.ย.58
612. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา30 มิ.ย.58
611. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ30 มิ.ย.58
610. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080065 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 29 มิ.ย.58
609. เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า (25-27 สิงหาคม 2558) 24 มิ.ย.58
608. ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานช่าง สังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ24 มิ.ย.58
607. ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก JA (ภาระงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)24 มิ.ย.58
606. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว23 มิ.ย.58
605. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานช่าง สังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ19 มิ.ย.58
604. ด่วน! ประกาศจากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การระบาดของไวรัส Crypt0L0cker (ไวรัสเรียกค่าไถ่) 11 มิ.ย.58
603. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) 11 มิ.ย.58
602. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ (Postharvest Management for Flowers)10 มิ.ย.58
601. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่คว้าเหรียญการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 'เกษตรศาสตร์เกมส์'10 มิ.ย.58
600. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080064 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์9 มิ.ย.58
599. ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25 พ.ค.58
598. ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ บุญมา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 22 พ.ค.58
597. กรอกภาระงาน (JA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 21 พ.ค.58
596. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค. 2558)19 พ.ค.58
595. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080030 และ E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 19 พ.ค.58
594. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 11 พ.ค.58

  แสดงรายการ 594 ถึง 613 (ทั้งหมด 633 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic