Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
751. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์4 พ.ค.59
750. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology)2 พ.ค.59
749. รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)2 พ.ค.59
748. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 27 มิ.ย. 2559)1 พ.ค.59
747. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255829 เม.ย.59
746. ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่28 เม.ย.59
745. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 17 พ.ค. 59) 28 เม.ย.59
744. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน เรื่อง...การพัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเกษตรพืชสวน (วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 59)28 เม.ย.59
743. กาดวัฒนธรรมเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 27 เม.ย.59
742. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559) 26 เม.ย.59
741. แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 เม.ย.59
740. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล และทีมวิจัย คว้า 2 รางวัล ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ ณ สมาพันธรัฐสวิส22 เม.ย.59
739. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ประจำปี 255922 เม.ย.59
738. ขอให้ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอก TOR ภาระงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 255921 เม.ย.59
737. สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8 เม.ย.59
736. ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2558 7 เม.ย.59
735. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อ การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากดักแด้ไหม (วันที่ 22-23 เมษายน 2559)7 เม.ย.59
734. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา7 เม.ย.59
733. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา5 เม.ย.59
732. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับใบรับรองการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ISO/IEC 2911031 มี.ค.59

  แสดงรายการ 732 ถึง 751 (ทั้งหมด 771 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic