Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
490. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์28 ก.ค.57
489. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2557)22 ก.ค.57
488. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ...รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ 19 ก.ค.57
487. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่!17 ก.ค.57
486. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 13 ก.ค.57
485. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาในหัวข้อ...Agricultural Research Article Writing for Journal (21 ก.ค.นี้)10 ก.ค.57
484. รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มช. (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.ค.2557)4 ก.ค.57
483. โปรดกรอก TOR และ JA ตามกำหนดระยะเวลา3 ก.ค.57
482. ขยายระยะเวลาการกรอก ผลการปฏิบัติงาน(JA) ปี 25571 ก.ค.57
481. เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 730 มิ.ย.57
480. ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 27 มิ.ย.57
479. ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มช.26 มิ.ย.57
478. ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป ด่วนมาก25 มิ.ย.57
477. เชิญร่วมทำบุญสืบสานประเพณี พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 255717 มิ.ย.57
476. ขอแสดงความยินดีแก่ นายศรัณย์ ขำโท้ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 13 มิ.ย.57
475. กำหนดระยะเวลาการกรอก JA และประเมิน JA ของข้าราชการ พนักงานประจำและพนักงานส่วนงาน 2 มิ.ย.57
474. ประกาศผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 อัตรา30 พ.ค.57
473. ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป ด่วนมาก! บริจาคให้นางสมพิศ เหล็กแก้ว28 พ.ค.57
472. เชิญประชุมและหารือจัดทำข้อเสนอ โครงการด้านเกษตรและอาหาร (3 มิ.ย. 2557) 27 พ.ค.57
471. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการหอพักและห้องประชุม27 พ.ค.57

  แสดงรายการ 471 ถึง 490 (ทั้งหมด 510 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic