Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
474. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัครบัดนี้-31 ส.ค.57)27 พ.ค.57
473. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการหอพักและห้องประชุม27 พ.ค.57
472. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้รับหรียญรางวัล แข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ 22 พ.ค.57
471. ประกาศ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e - Document) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป22 พ.ค.57
470. ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 16 พ.ค.57
469. รับบสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (บัดนี้-18 ก.ค.2557)15 พ.ค.57
468. รับบสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา (บัดนี้-30 ก.ค. 2557) 15 พ.ค.57
467. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร และนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 15 พ.ค.57
466. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ เกษตรใกล้ตัว7 พ.ค.57
465. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 6 พ.ค.57
464. ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 25566 พ.ค.57
463. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 30 เม.ย.57
462. รับบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติก ส่งได้ที่ :ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ำ โทร.4069-7429 เม.ย.57
461. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 เม.ย.57
460. ขอให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )23 เม.ย.57
459. อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตร18 เม.ย.57
458. ประกาศผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18 เม.ย.57
457. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3...ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน 4 เม.ย.57
456. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์1 เม.ย.57
455. ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน (ปฏิบัติงานด้านบัญชี) สังกัดศูนย์บริการวิชาการฯ31 มี.ค.57

  แสดงรายการ 455 ถึง 474 (ทั้งหมด 494 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic