Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
669. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 'การผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับธุรกิจกาแฟ' (5-6 พ.ย.2558) 26 ต.ค.58
668. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร22 ต.ค.58
667. ขอต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2557 15 ต.ค.58
666. ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ การผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยฯ ครั้งที่ 2 (28 ธ.ค. 2558) ฟรี!14 ต.ค.58
665. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่ง E080033 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 8 ต.ค.58
664. ขอความกรุณากรอกแบบประเมินผลโครงการ 'พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558'5 ต.ค.58
663. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ต.ค.58
662. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร2 ต.ค.58
661. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกตสุณีย์ แสนคำปิน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 1 1 ต.ค.58
660. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080070 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ28 ก.ย.58
659. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080033 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช28 ก.ย.58
658. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเครือข่าย ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วารสาร สังกัดเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (หมดเขตรับสมัคร 19 ต.ค.58)25 ก.ย.58
657. รายการข่าว 'เรื่องเล่าเช้านี้' นักวิจัย มช.ใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ กำจัดแมลงในเมล็ดข้าวได้สำเร็จ 23 ก.ย.58
656. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080070 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ21 ก.ย.58
655. สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.16 ก.ย.58
654. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร14 ก.ย.58
653. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) แจ้งปรับปรุงสัญญาณไร้สาย Wi-Fi @JumboPlus (วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. นี้)14 ก.ย.58
652. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 ท่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 11 ก.ย.58
651. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ กาแฟเบื้องต้น และ กาแฟมืออาชีพ 10 ก.ย.58
650. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ เรื่อง การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น และ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ฟรี!10 ก.ย.58

  แสดงรายการ 650 ถึง 669 (ทั้งหมด 689 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic