Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
803. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่27 ก.ย.59
802. ประกาศขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ27 ก.ย.59
801. สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดลำดับให้เป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย 25 ก.ย.59
800. กรุณากรอกแบบประเมินโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255923 ก.ย.59
799. ขยายระยะเวลาการกรอก TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 255921 ก.ย.59
798. ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ต.ค. 2559 21 ก.ย.59
797. ประกาศการขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 256020 ก.ย.59
796. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080090 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ตั้งแต่บัดนี้-9 พ.ย. 59)14 ก.ย.59
795. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-16 ก.ย.59)7 ก.ย.59
794. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย.59)5 ก.ย.59
793. ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/255930 ส.ค.59
792. ประกาศ เรื่อง การปรับเลขทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 25 ส.ค.59
791. ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 ก.ย.59)24 ส.ค.59
790. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E0800555 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-16 ธ.ค. 59) 10 ส.ค.59
789. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.)3 ส.ค.59
788. รายละเอียดประกอบกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.3 ส.ค.59
787. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน / สนับสนุนการแข่งขัน 'กอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559'2 ส.ค.59
786. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.)1 ส.ค.59
785. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 5 ต.ค. 2559)1 ส.ค.59
784. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสต์และสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.ย. 59 )28 ก.ค.59

  แสดงรายการ 784 ถึง 803 (ทั้งหมด 823 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic