Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
583. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงาานโครงการโคนม สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (หมดเขตรับสมัคร 10 เมษายน 2558)1 เม.ย.58
582. เชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการเสวนา หัวข้อ เรียนรู้สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้างคู่ชุมชน (วันพุธที่ 1 เมษายนนี้)1 เม.ย.58
581. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080050 และ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 30 มี.ค.58
580. บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 (วันอังคารที่ 31 มีนาคมนี้ )30 มี.ค.58
579. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดบ่อให้ตกปลา (ยกเว้นปลาบึก) วันที่ 5-6 เมษายน 255826 มี.ค.58
578. กำหนดการโครงการปลูกต้นไม้ (ต้นนางพญาเสือโคร่ง – ซากุระไทย) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 มี.ค.58
577. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.23 มี.ค.58
576. ประกาศ เรื่อง การกรอก TOR (ลูกจ้างประจำทุกคน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2558 20 มี.ค.58
575. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 19 มี.ค.58
574. ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ18 มี.ค.58
573. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080050 และ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ13 มี.ค.58
572. ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน12 มี.ค.58
571. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เปิดบ่อให้จับสัตว์น้ำโดยใช้แห วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 255811 มี.ค.58
570. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 6 มี.ค.58
569. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ2 มี.ค.58
568. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานถ่ายทอดเทคโนโลยี) 27 ก.พ.58
567. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 25 ก.พ.58
566. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.25 ก.พ.58
565. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อปฏิบัติงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี23 ก.พ.58
564. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 27 ก.พ. 2558)20 ก.พ.58

  แสดงรายการ 564 ถึง 583 (ทั้งหมด 603 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic