Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
551. ขอเชิญชม นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 19-24 มกราคม 255823 ม.ค.58
550. เชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4922 ม.ค.58
549. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการในต่างประเทศ19 ม.ค.58
548. กรอกแบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557''15 ม.ค.58
547. รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 255714 ม.ค.58
546. ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคมนี้12 ม.ค.58
545. ขยายระยะเวลาการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (วันนี้-13 มกราคม 2558)9 ม.ค.58
544. ประมวลภาพกิจกรรม งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 75 ม.ค.58
543. ประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 1 ม.ค.58
542. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว1 ม.ค.58
541. ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์29 ธ.ค.57
540. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา29 ธ.ค.57
539. ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.พ. 58)22 ธ.ค.57
538. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์22 ธ.ค.57
537. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 22 ธ.ค.57
536. กรอกแบบประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 255722 ธ.ค.57
535. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ D080002 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2558)18 ธ.ค.57
534. ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ18 ธ.ค.57
533. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้17 ธ.ค.57
532. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 17 ธ.ค.57

  แสดงรายการ 532 ถึง 551 (ทั้งหมด 571 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic