Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
563. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)20 ก.พ.58
562. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา19 ก.พ.58
561. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน (หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ. 2558)17 ก.พ.58
560. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)16 ก.พ.58
559. รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Aggie Summer Camp ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 255813 ก.พ.58
558. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 25579 ก.พ.58
557. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หมดเขตรับสมัคร 12 ก.พ.58)6 ก.พ.58
556. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 20 ก.พ. 2558)3 ก.พ.58
555. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2558)2 ก.พ.58
554. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080063, E080064, E080065 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2558)2 ก.พ.58
553. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. 2 ก.พ.58
552. ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรักษ์ หน่อสีดา และ นายณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มช.2 ก.พ.58
551. รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 25571 ก.พ.58
550. ขอเชิญชม นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 19-24 มกราคม 255823 ม.ค.58
549. เชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4922 ม.ค.58
548. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการในต่างประเทศ19 ม.ค.58
547. กรอกแบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557''15 ม.ค.58
546. รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 255714 ม.ค.58
545. ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคมนี้12 ม.ค.58
544. ขยายระยะเวลาการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (วันนี้-13 มกราคม 2558)9 ม.ค.58

  แสดงรายการ 544 ถึง 563 (ทั้งหมด 583 รายการ) หน้า : 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    

กลุ่มข่าวสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic