Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวประชาสัมพันธ์
   
952. ขอเชิญร่วมชม ''การจัดแสดงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' (Lanna Coffee Logo Contest Showcase) 26-27 สิงหาคมนี้18 ส.ค.60
951. ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 25599 ส.ค.60
950. กำหนดการตัดสิน ''การประกวดตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' 9 ส.ค.60
949. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E0800699 ส.ค.60
948. ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 8 ส.ค.60
947. ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนนา 7 ส.ค.60
946. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080098 สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร3 ส.ค.60
945. ปิดรับสมัคร! การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา2 ส.ค.60
944. Lanna Coffee Matching Day การสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Business Matching) 2 ส.ค.60
943. วารสารเกษตร มีค่า Impact Factors เท่ากับ 0.591 2 ส.ค.60
942. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ''โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา'' (29-30 ก.ค.60)28 ก.ค.60
941. เชิญชวนนำผลผลิตลำไยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย และ กาดโก้งโค้ง27 ก.ค.60
940. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย27 ก.ค.60
939. อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)26 ก.ค.60
938. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร20 ก.ค.60
937. โปรดกรอก TOR ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560 18 ก.ค.60
936. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น13 ก.ค.60
935. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค.60)7 ก.ค.60
934. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร6 ก.ค.60
933. โปรโมชั่น! ร้าน CMU Steak & Coffee (ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560)1 ก.ค.60

  แสดงรายการ 933 ถึง 952 (ทั้งหมด 952 รายการ) หน้า : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic