Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการการศึกษา
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวสารงานบุคคล
 • ข่าวการเงิน การคลังและพัสดุ
 • ข่าวสารงานนโยบายและแผนฯ
 • ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan''
 • 28 ก.พ.60
 • เลื่อน! โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ''การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ '' จากวันที่ 3 มี.ค. เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14 มี.ค. 2560
 • 28 ก.พ.60
 • ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง ''Start up Creative Agribusiness” Gen ใหม่กับธุรกิจที่สร้างสรรค์ (8 มี.ค. 60)
 • 28 ก.พ.60
 • ขอเชิญรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 วันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
 • 27 ก.พ.60
 • ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 2017
 • 22 ก.พ.60
  ข่าวบริการการศึกษา (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีปีการศึกษาที่ 2/2559
 • 28 ก.พ.60
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี(รหัส 590...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประะจำปีการศึกษา 2560
 • 15 ก.พ.60
 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) สำหรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560
 • 2 ก.พ.60
 • แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • 2 ก.พ.60
 • ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่เป็นกรรมการคุมสอบ
 • 25 ม.ค.60
  ข่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF)
 • 17 ก.พ.60
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ
 • 17 ก.พ.60
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
 • 14 ก.พ.60
 • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สปท.)
 • 14 ก.พ.60
 • วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (3 - 4 พฤศจิกายน 2559)
 • 28 ต.ค.59
  ข่าวบริการวิชาการ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานการเงิน
 • 29 ก.พ.55
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน
 • 27 ก.พ.55
 • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ๑ อัตรา
 • 17 ก.พ.55
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน 2555 (Aggie Summer Camp 2012)
 • 8 ก.พ.55
 • 1-10 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ
 • 25 ต.ค.54
  ข่าวสารงานบุคคล (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 พ.ค.56
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • 28 ธ.ค.55
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • 12 เม.ย.55
 • รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • 12 เม.ย.55
 • ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 มิ.ย.51
  ข่าวการเงิน การคลังและพัสดุ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • 30 มิ.ย.54
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • 12 พ.ค.54
 • การนำส่งเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 12 พ.ค.54
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2554 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานขอพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 6 พ.ค.54
 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 2
 • 2 พ.ค.54
  ข่าวสารงานนโยบายและแผนฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • FTES คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
 • 19 พ.ค.54
  ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบอีเมลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2556)
 • 12 ก.ค.56
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
 • 2 ก.พ.56
 • ชี้แจงกรณีบุคลากรหลายท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตช้า
 • 30 ส.ค.55
 • ประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์ !!
 • 15 ก.ย.54
 • การสร้างวินัยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
 • 18 พ.ค.54
  ข่าวระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยในกำกับ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

  ยังไม่มีข่าว


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic