Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการการศึกษา
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวสารงานบุคคล
 • ข่าวการเงิน การคลังและพัสดุ
 • ข่าวสารงานนโยบายและแผนฯ
 • ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ขอเชิญร่วมชม ''การจัดแสดงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' (Lanna Coffee Logo Contest Showcase) 26-27 สิงหาคมนี้
 • 18 ส.ค.60
 • ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559
 • 9 ส.ค.60
 • กำหนดการตัดสิน ''การประกวดตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา''
 • 9 ส.ค.60
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E080069
 • 9 ส.ค.60
 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
 • 8 ส.ค.60
  ข่าวบริการการศึกษา (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียนในวันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (8-12 พ.ย. 2560)
 • 10 ส.ค.60
 • แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 • 31 ก.ค.60
 • ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 • 27 ก.ค.60
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์
 • 24 ก.ค.60
 • ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6008...) ประจำปีการศึกษา 2560
 • 4 ก.ค.60
  ข่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2562
 • 10 ส.ค.60
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ปี 2561
 • 5 มิ.ย.60
 • ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560 (FY2017)
 • 9 เม.ย.60
 • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สปท.)
 • 14 ก.พ.60
 • วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (3 - 4 พฤศจิกายน 2559)
 • 28 ต.ค.59
  ข่าวบริการวิชาการ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานการเงิน
 • 29 ก.พ.55
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน
 • 27 ก.พ.55
 • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ๑ อัตรา
 • 17 ก.พ.55
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน 2555 (Aggie Summer Camp 2012)
 • 8 ก.พ.55
 • 1-10 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ
 • 25 ต.ค.54
  ข่าวสารงานบุคคล (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์
 • 3 ส.ค.60
 • ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 พ.ค.56
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • 28 ธ.ค.55
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • 12 เม.ย.55
 • รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • 12 เม.ย.55
  ข่าวการเงิน การคลังและพัสดุ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • 30 มิ.ย.54
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • 12 พ.ค.54
 • การนำส่งเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 12 พ.ค.54
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2554 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานขอพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 6 พ.ค.54
 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 2
 • 2 พ.ค.54
  ข่าวสารงานนโยบายและแผนฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • FTES คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
 • 19 พ.ค.54
  ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

 • แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบอีเมลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2556)
 • 12 ก.ค.56
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
 • 2 ก.พ.56
 • ชี้แจงกรณีบุคลากรหลายท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตช้า
 • 30 ส.ค.55
 • ประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์ !!
 • 15 ก.ย.54
 • การสร้างวินัยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
 • 18 พ.ค.54
  ข่าวระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยในกำกับ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 5 อันดับล่าสุด


  ดูข่าวทั้งหมด

  ยังไม่มีข่าว


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic