Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ประกาศ! ร้าน CMU Steak & Coffee ปิดปรับปรุงร้านตั้งแต่วันที่ 28-29 พ.ย. นี้ ภาพเด่น ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-2557
ภาพเด่น ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ALFABET (ERASMUS MUNDUS) ภาพเด่น ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
ภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 ภาพเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพเด่น ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Mekong Institute - New Zealand Ambassador's Scholarship Program (MINZAS) 2015
ภาพเด่น การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร Agriculture and Agricultural Science Procedia (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)ภาพเด่น เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว
ภาพเด่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 25 พฤศจิกายน 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประกาศ! ร้าน CMU Steak & Coffee ปิดปรับปรุงร้านตั้งแต่วันที่ 28-29 พ.ย. นี้ 27 พ.ย.57
2. ขอเชิญนักวิจัยยื่นข้อเสนอภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research) 26 พ.ย.57
3. ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-255726 พ.ย.57
4. คำสั่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255726 พ.ย.57
5. ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ALFABET (ERASMUS MUNDUS) 25 พ.ย.57
6. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080055 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร25 พ.ย.57
7. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080030 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร25 พ.ย.57
8. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา24 พ.ย.57
9. แบบสมัครงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่21 พ.ย.57
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย.57
11. ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255821 พ.ย.57
12. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 219 พ.ย.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา1173 ครั้ง
2. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร บั้งเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 293 ครั้ง
3. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่137 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 255878 ครั้ง
5. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 70 ครั้ง
6. อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบและไม่นับเวลาเรียน 54 ครั้ง
7. ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ALFABET (ERASMUS MUNDUS) 53 ครั้ง
8. ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255852 ครั้ง
9. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน(ฐานราก) ปี 255850 ครั้ง
10. ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์ (เน้นด้านพืช และเกี่ยวข้อง)50 ครั้ง
11. ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-255747 ครั้ง
12. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน(รัฐร่วม) ปี 255844 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic