Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ (29 ก.ค. 59)
ภาพเด่น ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)ภาพเด่น พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (วันที่ 4, 11, 13 กรกฎาคม 2559)
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 ก.ค. 59) ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หัวข้อการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59)
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หัวข้อ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59)ภาพเด่น ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร (จากกำหนดเดิมวันที่ 1 ก.ค เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 59) ภาพเด่น คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประำจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 27 มิ.ย. 2559)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 27 มิ.ย. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 14 มิ.ย. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 256129 มิ.ย.59
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 256029 มิ.ย.59
3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 256029 มิ.ย.59
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 256029 มิ.ย.59
5. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ (29 ก.ค. 59) 28 มิ.ย.59
6. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)27 มิ.ย.59
7. พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (วันที่ 4, 11, 13 กรกฎาคม 2559)27 มิ.ย.59
8. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 15 ก.ค. 59) 27 มิ.ย.59
9. อุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ 256024 มิ.ย.59
10. โปรดหลีกเลี่ยง บริเวณอาคารเรียนคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ พ่นสารเคมีกำจัดยุง (วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559) 23 มิ.ย.59
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 21 มิ.ย.59
12. ประชาสัมพันธ์ทุนรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศมาเลเซีย (AIMS) 21 มิ.ย.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม

ยังไม่มีข่าว

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic