Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย” (วันที่ 18 มีนาคม 2558)ภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 (ขยายเวลาถึง 31 มี.ค 58)
ภาพเด่น ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11ภาพเด่น ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2558
ภาพเด่น รับสมัครน้องๆ อายุ 6 -13 ปี เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 (AGGIE SUMMER CAMP 2015) ตอน ถนนวิทยาศาสตร์เกษตรภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภาพเด่น ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา

ภาพเด่น ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพเด่น การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๘ ประเภททุนปกติภาพเด่น ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการทายาทฯและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพเด่น ประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558)
ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 10 กุมภาพันธ์ 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานถ่ายทอดเทคโนโลยี) 27 ก.พ.58
2. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ และการจัดทำ Power point (วันที่ 25 มีนาคม 2558) 26 ก.พ.58
3. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย” (วันที่ 18 มีนาคม 2558)26 ก.พ.58
4. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 (ขยายเวลาถึง 31 มี.ค 58)26 ก.พ.58
5. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255725 ก.พ.58
6. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255725 ก.พ.58
7. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 25 ก.พ.58
8. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.25 ก.พ.58
9. ระบบ InCites ของ Thomson Reuters เพื่อการวิเคราะห์การตีพิมพ์ผลงานใน ISI (Web of Science) 23 ก.พ.58
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อปฏิบัติงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี23 ก.พ.58
11. ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2558 20 ก.พ.58
12. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 27 ก.พ. 2558)20 ก.พ.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม

ยังไม่มีข่าว

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic