Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น รับชมรายงานพิเศษ : เปิดใจนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล : ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติภาพเด่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภาพเด่น ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ภาพเด่น แนะนำอาจารย์ท่านใหม่ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ภาพเด่น ขอต้อนรับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน
ภาพเด่น ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภาระงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) บนระบบ CMU - MIS ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...การผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับธุรกิจกาแฟ (10-11 พ.ย. 59)
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยืนยันการเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร / โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น  สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดลำดับให้เป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 5 ต.ค. 2559)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 25 ต.ค. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 19 ต.ค. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/256025 ต.ค.59
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 25 ต.ค.59
3. รับชมรายงานพิเศษ : เปิดใจนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล : ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ25 ต.ค.59
4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/255921 ต.ค.59
5. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 19 ต.ค.59
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนังานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา18 ต.ค.59
7. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59) 17 ต.ค.59
8. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ (17 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น.)14 ต.ค.59
9. ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้13 ต.ค.59
10. แนะนำอาจารย์ท่านใหม่ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 11 ต.ค.59
11. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 5 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พ.ย. 59)10 ต.ค.59
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา6 ต.ค.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59) 718 ครั้ง
2. ขอต้อนรับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน 529 ครั้ง
3. แนะนำอาจารย์ท่านใหม่ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 365 ครั้ง
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนังานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา284 ครั้ง
5. ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้260 ครั้ง
6. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 5 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พ.ย. 59)214 ครั้ง
7. ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์193 ครั้ง
8. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 176 ครั้ง
9. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ (17 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น.)141 ครั้ง
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา113 ครั้ง
11. รับชมรายงานพิเศษ : เปิดใจนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล : ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ55 ครั้ง
12. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/255941 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic