Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ บุญมา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ภาพเด่น กรอกภาระงาน (JA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 ภาพเด่น ทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559ภาพเด่น Call for papers on 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life
ภาพเด่น ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช.ภาพเด่น  QS World University Rankings by Subject 2015 แจ้งผล มช. ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใน 4 สาขาวิชา
ภาพเด่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ (วันที่ 3-5 มิถุนายนนี้)ภาพเด่น ด่วน ! ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)เข้าประเมินกระบวนวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ภาพเด่น ศวทก.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Does Climate Change Move you?ภาพเด่น ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 27 พฤษภาคม 2558)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 22 พฤษภาคม 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอแก้ไข กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกาา 255728 พ.ค.58
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080063 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์27 พ.ค.58
3. ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25 พ.ค.58
4. ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ บุญมา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 22 พ.ค.58
5. กรอกภาระงาน (JA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 21 พ.ค.58
6. ทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 19 พ.ค.58
7. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค. 2558)19 พ.ค.58
8. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080030 และ E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 19 พ.ค.58
9. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว19 พ.ค.58
10. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในคน 15 พ.ค.58
11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 11 พ.ค.58
12. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัย” (ฟรี ! 35 คน เท่านั้น)8 พ.ค.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 25592064 ครั้ง
2. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว791 ครั้ง
3. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาต่อ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น 2015247 ครั้ง
4. Call for papers on 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life237 ครั้ง
5. ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ บุญมา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 193 ครั้ง
6. ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช.135 ครั้ง
7. ทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 133 ครั้ง
8. กรอกภาระงาน (JA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 133 ครั้ง
9. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E080066 และ E080067 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค. 2558)120 ครั้ง
10. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัย” (ฟรี ! 35 คน เท่านั้น)109 ครั้ง
11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 103 ครั้ง
12. ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 91 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic