Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น กำหนดการโครงการ Pre-college Program : ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557ภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เกษตรร่วมใจ ปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ภาพเด่น อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพเด่น ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop)
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร,โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาพเด่น ขอเชิญนักศึกษา และ ศิษย์เก่าผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจ การผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า
ภาพเด่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 5708...) เข้ารับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น  ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ภาพเด่น  ประกาศกำหนดสำคัญการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาพเด่น ทุนเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ (งบเจรจาธุรกิจ) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. กำหนดการโครงการ Pre-college Program : ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 255729 ก.ค.57
2. อัตลักษณ์นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่28 ก.ค.57
3. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เกษตรร่วมใจ ปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 28 ก.ค.57
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 28 ก.ค.57
5. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 29 สิงหาคม 2557) 28 ก.ค.57
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์28 ก.ค.57
7. อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 255725 ก.ค.57
8. ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 255723 ก.ค.57
9. ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ22 ก.ค.57
10. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2557)22 ก.ค.57
11. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ...รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ 19 ก.ค.57
12. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 17 ก.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร,โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558762 ครั้ง
2. ขอเชิญนักศึกษา และ ศิษย์เก่าผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจ การผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า557 ครั้ง
3. รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มช. (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.ค.2557)435 ครั้ง
4. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ...รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ 367 ครั้ง
5. ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 5708...) เข้ารับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557297 ครั้ง
6. โปรดกรอก TOR และ JA ตามกำหนดระยะเวลา199 ครั้ง
7. อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557164 ครั้ง
8. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 140 ครั้ง
9. ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ135 ครั้ง
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 135 ครั้ง
11. ขยายระยะเวลาการกรอก ผลการปฏิบัติงาน(JA) ปี 2557112 ครั้ง
12. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 103 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic