Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร (19 ธันวาคม 2558)
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา (3 ธันวาคม 2558)ภาพเด่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาพเด่น ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-2558ภาพเด่น ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย)
ภาพเด่น ข่าวทุนการศึกษา และ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Last Update: 18 พ.ย. 2558) ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า มก.กพส. ดีเด่น ประจำปี 2558
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นภาพเด่น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โปรดกรอก JA
ภาพเด่น ตารางและผลการแข่งขัน 'กีฬาฟุตบอลบุคลากร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 23 พ.ย. 2558)
ภาพเด่น ข่าวงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update :24 พ.ย. 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 11 ธ.ค. 58)25 พ.ย.58
2. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. 24 พ.ย.58
3. มาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน กรณีการโอนเงินค่าครองชีพล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/255824 พ.ย.58
4. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร (19 ธันวาคม 2558)24 พ.ย.58
5. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา (3 ธันวาคม 2558)24 พ.ย.58
6. รับสมัครบุคคเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080063 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 29 ม.ค. 2559)24 พ.ย.58
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร24 พ.ย.58
8. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255823 พ.ย.58
9. ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-255823 พ.ย.58
10. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) หมดเขตรับสมัคร 27 พ.ย. 5823 พ.ย.58
11. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย)23 พ.ย.58
12. มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย และทุนพัฒนานักวิจัย (พิเศษ))20 พ.ย.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. เปิดสั่งจองเสื้อบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. ราคาตัวละ 220 บาท 417 ครั้ง
2. ตารางและผลการแข่งขัน 'กีฬาฟุตบอลบุคลากร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 360 ครั้ง
3. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น162 ครั้ง
4. ทุนแลกเปลี่ยนกับ WARSAW University ภายใต้ โครงการ ERASMUS MUNDUS155 ครั้ง
5. ข่าวทุนการศึกษา และ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Last Update: 18 พ.ย. 2558) 146 ครั้ง
6. ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1-2558145 ครั้ง
7. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FUB Northern Thailand Excursion 2016142 ครั้ง
8. ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ 132 ครั้ง
9. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า มก.กพส. ดีเด่น ประจำปี 2558122 ครั้ง
10. ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุรงค์ พวงมณี ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มด้านบริการ114 ครั้ง
11. โครงการผลักดันรองศาสตราจารย์ (รศ.) สู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ประจำปี 2559 113 ครั้ง
12. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โปรดกรอก JA 112 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic