Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธ.ค. 59)ภาพเด่น ดาวน์โหลด! ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ
ภาพเด่น ขอเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกาย 'แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ' เริ่มวันพุธที่ 30 พ.ย. นี้!!ภาพเด่น ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
ภาพเด่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุน ERASMUS+ Program ณ Warsaw University of Life Science ประเทศโปแลนด์ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ กรอก JA
ภาพเด่น ให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและบัญฑิตศึกษาเข้าระบบ cmu sis เพื่อประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ได้รับ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ... นางสาววิไลพร ธรรมตา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 2559
ภาพเด่น เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2ภาพเด่น วีดิทัศน์ประมวลภาพ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 22 พ.ย. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 15 พ.ย. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประชาสัมพันธ์ทุน Kyoto University Amgen Scholars Program 2017 (หมดเขต 1 ก.พ. 60)2 ธ.ค.59
2. คำสั่งเพิ่มเติมกระบวนวิชาและเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25591 ธ.ค.59
3. ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)30 พ.ย.59
4. ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธ.ค. 59)30 พ.ย.59
5. ดาวน์โหลด! ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ29 พ.ย.59
6. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255928 พ.ย.59
7. ขอเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกาย 'แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ' เริ่มวันพุธที่ 30 พ.ย. นี้!!28 พ.ย.59
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5125 พ.ย.59
9. ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 5908....ลงไป) รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256023 พ.ย.59
10. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา22 พ.ย.59
11. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุน ERASMUS+ Program ณ Warsaw University of Life Science ประเทศโปแลนด์21 พ.ย.59
12. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง RNAi Technology and Application in Agriculture (22 พ.ย. 59)18 พ.ย.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. คำสั่งเพิ่มเติมกระบวนวิชาและเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255923 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ทุน Kyoto University Amgen Scholars Program 2017 (หมดเขต 1 ก.พ. 60)16 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic