Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology (15 ก.ย.59)ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 ก.ย.59)
ภาพเด่น ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2559ภาพเด่น ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร / โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle
ภาพเด่น ประกาศรายละเอียดคำชี้แจง/รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2559ภาพเด่น รายละเอียดประกอบกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บนยอดดอยพระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ภาพเด่น ขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน / สนับสนุนการแข่งขัน 'กอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559'
ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 15 ส.ค. 2559)ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 10 ส.ค. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 27 ก.ค. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology (15 ก.ย.59)24 ส.ค.59
2. ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 ก.ย.59)24 ส.ค.59
3. แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติและขอให้ติดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน23 ส.ค.59
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 5808...ลงไป) ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255922 ส.ค.59
5. ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 255915 ส.ค.59
6. ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5615 ส.ค.59
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร / โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร11 ส.ค.59
8. ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle10 ส.ค.59
9. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E0800555 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-16 ธ.ค. 59) 10 ส.ค.59
10. การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย8 ส.ค.59
11. ประกาศรายละเอียดคำชี้แจง/รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 25598 ส.ค.59
12. สำเนาประกาศ มช. เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25595 ส.ค.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 15 ส.ค. 2559)2669 ครั้ง
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร / โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร559 ครั้ง
3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 5808...ลงไป) ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559437 ครั้ง
4. ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2559366 ครั้ง
5. รายละเอียดประกอบกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.301 ครั้ง
6. ประกาศรายละเอียดคำชี้แจง/รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2559180 ครั้ง
7. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 109 ครั้ง
8. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บนยอดดอยพระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่100 ครั้ง
9. ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle96 ครั้ง
10. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน / สนับสนุนการแข่งขัน 'กอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559'85 ครั้ง
11. การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย76 ครั้ง
12. ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5665 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic