Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 (วันอังคารที่ 31 มีนาคมนี้ )ภาพเด่น ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดบ่อให้ตกปลา (ยกเว้นปลาบึก) วันที่ 5-6 เมษายน 2558
ภาพเด่น รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)ภาพเด่น เชิญเที่ยวงาน กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง (วันที่ 1-3 เมษายนนี้)
ภาพเด่น เชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการเสวนา หัวข้อ เรียนรู้สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้างคู่ชุมชน (วันพุธที่ 1 เมษายนนี้)ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น ประกาศ เรื่อง การกรอก TOR (ลูกจ้างประจำทุกคน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2558 ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ภาพเด่น ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 (ขยายเวลาถึง 31 มี.ค 58)
ภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาพเด่น ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการทายาทฯและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 30 มีนาคม 2558)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 23 มีนาคม 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080050 และ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 30 มี.ค.58
2. บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 (วันอังคารที่ 31 มีนาคมนี้ )30 มี.ค.58
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558 27 มี.ค.58
4. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดบ่อให้ตกปลา (ยกเว้นปลาบึก) วันที่ 5-6 เมษายน 255826 มี.ค.58
5. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)25 มี.ค.58
6. เชิญเที่ยวงาน กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง (วันที่ 1-3 เมษายนนี้)25 มี.ค.58
7. กำหนดการโครงการปลูกต้นไม้ (ต้นนางพญาเสือโคร่ง – ซากุระไทย) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 มี.ค.58
8. เชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการเสวนา หัวข้อ เรียนรู้สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้างคู่ชุมชน (วันพุธที่ 1 เมษายนนี้)25 มี.ค.58
9. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.23 มี.ค.58
10. ประกาศ เรื่อง การกรอก TOR (ลูกจ้างประจำทุกคน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2558 20 มี.ค.58
11. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 19 มี.ค.58
12. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558)18 มี.ค.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี (รหัส5708...ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558720 ครั้ง
2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ524 ครั้ง
3. เชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการเสวนา หัวข้อ เรียนรู้สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้างคู่ชุมชน (วันพุธที่ 1 เมษายนนี้)318 ครั้ง
4. เชิญเที่ยวงาน กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง (วันที่ 1-3 เมษายนนี้)285 ครั้ง
5. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.244 ครั้ง
6. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 216 ครั้ง
7. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 168 ครั้ง
8. คำสั่งสอบกลางภาคการศึกษา 2/2557162 ครั้ง
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080050 และ E080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ136 ครั้ง
10. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เปิดบ่อให้จับสัตว์น้ำโดยใช้แห วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558122 ครั้ง
11. บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 (วันอังคารที่ 31 มีนาคมนี้ )114 ครั้ง
12. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)111 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic