Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น  คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาพเด่น พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาพเด่น รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำความดี เข็มพระนาม สส.
ภาพเด่น ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ทุนเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ (งบเจรจาธุรกิจ) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 3 กันยายน 2557)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (เพิ่มเติมเมื่อ 1 ก.ย. 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 15 ก.ย.57
2. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่กระบวนวิชาพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255715 ก.ย.57
3. ประกาศ มช. เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ / ประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4912 ก.ย.57
4. ส่งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 12 ก.ย.57
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดการขอแก้ไขอักษรลำดับขั้น (เกรด)12 ก.ย.57
6. ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี8 ก.ย.57
7. พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 25575 ก.ย.57
8. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา5 ก.ย.57
9. ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 25583 ก.ย.57
10. รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.3 ก.ย.57
11. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 16 กันยายน 2557) 3 ก.ย.57
12. ขอยกเลิกประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การเทียบผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นการเรียนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 25572 ก.ย.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา696 ครั้ง
2. พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557297 ครั้ง
3. ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำความดี เข็มพระนาม สส.172 ครั้ง
4. รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.141 ครั้ง
5. ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558122 ครั้ง
6. ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 255862 ครั้ง
7. คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 57 ครั้ง
8. ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี38 ครั้ง
9. ส่งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 27 ครั้ง
10. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 16 กันยายน 2557) 27 ครั้ง
11. ประกาศ มช. เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ / ประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4924 ครั้ง
12. ขอยกเลิกประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การเทียบผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นการเรียนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 255724 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic