Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Office  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มคอ.2
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )ภาพเด่น ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตรภาพเด่น ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพเด่น งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environmentsภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ขยายเวลาการรับสมัคร หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ระดับป.โท - ป.เอก ประจำปี 2557
ภาพเด่น การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าสำหรับนักเรียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557ภาพเด่น ทุนสนับสนุนการวิจัย
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (เพิ่มเติมเมื่อ 18 เมษายน 2557)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (เพิ่มเติมเมื่อ 24 เม.ย. 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 เม.ย.57
2. ขอให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )23 เม.ย.57
3. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่18 เม.ย.57
4. อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตร18 เม.ย.57
5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18 เม.ย.57
6. กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ - อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10 เม.ย.57
7. ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา8 เม.ย.57
8. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environments4 เม.ย.57
9. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3...ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน 4 เม.ย.57
10. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ1 เม.ย.57
11. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์1 เม.ย.57
12. ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน (ปฏิบัติงานด้านบัญชี) สังกัดศูนย์บริการวิชาการฯ31 มี.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3...ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน 1241 ครั้ง
2. ขอให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรอก TOR (ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )743 ครั้ง
3. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environments492 ครั้ง
4. กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ - อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่317 ครั้ง
5. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์191 ครั้ง
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 189 ครั้ง
7. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ74 ครั้ง
8. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่59 ครั้ง
9. อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตร55 ครั้ง
10. ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา43 ครั้ง
11. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic