Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขยายเวลาการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ และ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ขอต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8-9 ก.ย.58)ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพเด่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ ฟรี! เรื่อง การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น และ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพภาพเด่น  วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2559
ภาพเด่น ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558ภาพเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย (Last Update: 26 ส.ค. 2558)
ภาพเด่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง จากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก (วันที่ 5-6 กันยายน 2558)ภาพเด่น มช. เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เริ่ม 10 สิงหาคมนี้
ภาพเด่น แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพเด่น ข่าวงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 3 ก.ย. 2558)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 3 ก.ย. 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขยายเวลาการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 3 ก.ย.58
2. ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080033 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 ก.ย. 58)3 ก.ย.58
3. ขยายระยะเวลาการกรอก TOR สามารถกรอกบนระบบ CMU – MIS ได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 3 ก.ย.58
4. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ และ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 3 ก.ย.58
5. คณะเกษตรศาสตร์ ขอต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8-9 ก.ย.58)2 ก.ย.58
6. Chevening Scholarships 2016/201727 ส.ค.58
7. ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255827 ส.ค.58
8. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 27 ส.ค.58
9. ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ต.ค.58)25 ส.ค.58
10. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ ฟรี! เรื่อง การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น และ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ25 ส.ค.58
11. โครงการระดมทุนสมทบ 'กองทุนสุขุม อัศเวศน์'25 ส.ค.58
12. ขอความร่วมมือบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม Happinometer ระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th24 ส.ค.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. คณะเกษตรศาสตร์ ขอต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8-9 ก.ย.58)62 ครั้ง
2. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ และ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 34 ครั้ง
3. ขยายเวลาการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 15 ครั้ง
4. ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080033 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 ก.ย. 58)7 ครั้ง
5. ขยายระยะเวลาการกรอก TOR สามารถกรอกบนระบบ CMU – MIS ได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 6 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic