Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  AGRI-MIS (NEW)  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และโครงการทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559ภาพเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยปีงบประมาณ 2559
ภาพเด่น เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานส่วนงาน กรอก TOR ภายในวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558
ภาพเด่น ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศภาพเด่น ประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund
ภาพเด่น เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า (25-27 สิงหาคม 2558) ภาพเด่น ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก JA (ภาระงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
ภาพเด่น Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Lifeภาพเด่น ข่าวงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภาพเด่น ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559ภาพเด่น ทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ขยายเวลาถึง 15 ก.ค. 58)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 2 กรกฎาคม 2558)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 11 มิถุนายน 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และโครงการทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 25593 ก.ค.58
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 25592 ก.ค.58
3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 25592 ก.ค.58
4. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช2 ก.ค.58
5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยปีงบประมาณ 2559 1 ก.ค.58
6. ศูนย์เครือข่าย (Network Center) เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น1 ก.ค.58
7. รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety1 ก.ค.58
8. การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCY-ICSSR)1 ก.ค.58
9. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 1 ก.ค.58
10. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 2558)30 มิ.ย.58
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา30 มิ.ย.58
12. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ30 มิ.ย.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และโครงการทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 25593938 ครั้ง
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 25593411 ครั้ง
3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 25593175 ครั้ง
4. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช181 ครั้ง
5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยปีงบประมาณ 2559 111 ครั้ง
6. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 96 ครั้ง
7. ศูนย์เครือข่าย (Network Center) เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น39 ครั้ง
8. การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCY-ICSSR)31 ครั้ง
9. รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety21 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic