Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานเข็มพระนาม สส.
ภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาพเด่น ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพเด่น เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี ( วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. นี้ )ภาพเด่น อบรมเชิงปฏิบัติการ Microbial Identification and biochemical characteristic with the MicroStation ID System
ภาพเด่น ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำธุรกิจเกษตร (ระดับโลก) อย่างไรให้รวย (วันอังคารที่ 9 ก.ย. นี้)ภาพเด่น ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)
ภาพเด่น ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่!ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ทุนเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ (งบเจรจาธุรกิจ) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 29 ส.ค. 2557)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (เพิ่มเติมเมื่อ 3 ก.ค. 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 25581 ก.ย.57
2. ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานเข็มพระนาม สส.1 ก.ย.57
3. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา30 ส.ค.57
4. ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (รับสมัครวันนี้- 28 พ.ย.นี้)29 ส.ค.57
5. แบบสำรวจกำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ กระบวนวิชาพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 228 ส.ค.57
6. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม CPF Gateaway28 ส.ค.57
7. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 255728 ส.ค.57
8. เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี ( วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. นี้ )27 ส.ค.57
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ Microbial Identification and biochemical characteristic with the MicroStation ID System27 ส.ค.57
10. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำธุรกิจเกษตร (ระดับโลก) อย่างไรให้รวย (วันอังคารที่ 9 ก.ย. นี้)26 ส.ค.57
11. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)20 ส.ค.57
12. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งสุดท้าย) 20 ส.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานเข็มพระนาม สส.20 ครั้ง
2. ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 255818 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic