Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญร่วมชม ''การจัดแสดงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' (Lanna Coffee Logo Contest Showcase) 26-27 สิงหาคมนี้ภาพเด่น ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพเด่น การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2562ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559
ภาพเด่น กำหนดการตัดสิน ''การประกวดตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' ภาพเด่น ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ภาพเด่น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอก รับทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
ภาพเด่น Lanna Coffee Matching Day การสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Business Matching) ภาพเด่น วารสารเกษตร มีค่า Impact Factors เท่ากับ 0.591
ภาพเด่น รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยภาพเด่น อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 3 ส.ค. 2560)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 9 ส.ค. 2560)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอเชิญร่วมชม ''การจัดแสดงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' (Lanna Coffee Logo Contest Showcase) 26-27 สิงหาคมนี้18 ส.ค.60
2. การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 256210 ส.ค.60
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียนในวันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (8-12 พ.ย. 2560)10 ส.ค.60
4. ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 25599 ส.ค.60
5. กำหนดการตัดสิน ''การประกวดตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' 9 ส.ค.60
6. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E0800699 ส.ค.60
7. ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 8 ส.ค.60
8. ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนนา 7 ส.ค.60
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์3 ส.ค.60
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080098 สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร3 ส.ค.60
11. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอก รับทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ2 ส.ค.60
12. ปิดรับสมัคร! การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา2 ส.ค.60

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนนา 260 ครั้ง
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์170 ครั้ง
3. วารสารเกษตร มีค่า Impact Factors เท่ากับ 0.591 116 ครั้ง
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2562111 ครั้ง
5. ปิดรับสมัคร! การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา108 ครั้ง
6. กำหนดการตัดสิน ''การประกวดตราสัญลักษณ์กาแฟล้านนา'' 107 ครั้ง
7. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอก รับทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ89 ครั้ง
8. ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 255981 ครั้ง
9. Lanna Coffee Matching Day การสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Business Matching) 75 ครั้ง
10. ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 65 ครั้ง
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080098 สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร36 ครั้ง
12. ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียนในวันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (8-12 พ.ย. 2560)21 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic