Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7''
ภาพเด่น ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (RA:Research Assistant) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ''ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559''
ภาพเด่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และหลักสูตรธุรกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรภาพเด่น โปรโมชั่น! ร้าน CMU Steak & Coffee ตลอดเดือนเมษายน 2560
ภาพเด่น วันศุกร์ที่ 28 เมษายนนี้ เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน ''พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส''ภาพเด่น ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก TOR ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560 (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
ภาพเด่น ลงทะเบียน โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''การทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'ภาพเด่น ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 2017
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 18 เม.ย. 2560)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 3 เม.ย. 2560)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ24 เม.ย.60
2. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 24 เม.ย.60
3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2/255921 เม.ย.60
4. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (RA:Research Assistant) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา20 เม.ย.60
5. ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor19 เม.ย.60
6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาฯ) สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร18 เม.ย.60
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาฯ) สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา10 เม.ย.60
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 รอบที่ 29 เม.ย.60
9. ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560 (FY2017)9 เม.ย.60
10. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5 เม.ย.60
11. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา4 เม.ย.60
12. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ''ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559''3 เม.ย.60

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ขอเชิญร่วมงาน ''กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง'' วันที่ 3-5 เมษายน 2560 เวลา 08.00-20.00 น. ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 295 ครั้ง
2. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ''ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559''161 ครั้ง
3. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (RA:Research Assistant) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา74 ครั้ง
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาฯ) สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา64 ครั้ง
5. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 63 ครั้ง
6. การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ39 ครั้ง
7. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาฯ) สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร39 ครั้ง
8. ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560 (FY2017)32 ครั้ง
9. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 29 ครั้ง
10. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา26 ครั้ง
11. ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor20 ครั้ง
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 รอบที่ 220 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic