Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชุมชน: การหาโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการภาพเด่น มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
ภาพเด่น รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)ภาพเด่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาพเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพเด่น กาดวัฒนธรรมเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559) ภาพเด่น แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล และทีมวิจัย คว้า 2 รางวัล ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ ณ สมาพันธรัฐสวิสภาพเด่น ข่าวการศึกษา(Last Update: 25 เม.ย. 2559)
ภาพเด่น ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย(TA/RA)ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 3 พ.ค. 2559)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 2 พ.ค. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 25 เม.ย. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชุมชน: การหาโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการ3 พ.ค.59
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/25583 พ.ค.59
3. มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย2 พ.ค.59
4. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology)2 พ.ค.59
5. รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)2 พ.ค.59
6. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255829 เม.ย.59
7. กำหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หรับนักศึกษาปริญญาตรี28 เม.ย.59
8. ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่28 เม.ย.59
9. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 17 พ.ค. 59) 28 เม.ย.59
10. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน เรื่อง...การพัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเกษตรพืชสวน (วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 59)28 เม.ย.59
11. กาดวัฒนธรรมเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 27 เม.ย.59
12. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559) 26 เม.ย.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)69 ครั้ง
2. มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย42 ครั้ง
3. ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology)29 ครั้ง
4. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชุมชน: การหาโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการ22 ครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/25585 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic