Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษาภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาพเด่น ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Community-based Research (CBR) / Participatory action research (PAR) The Research Methodology for Empowering Farmers (1 ส.ค. 59)ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559)
ภาพเด่น กำหนดการ Pre-College Program: ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 ภาพเด่น ประกาศให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 เข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กรอก TOR ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ (29 ก.ค. 59) ภาพเด่น ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 ก.ค. 59) ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 28 ก.ค. 2559)
ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 27 ก.ค. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา28 ก.ค.59
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 255928 ก.ค.59
3. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080071 และ E080072 สังกัดภาควิชาสัตวศาสต์และสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.ย. 59 )28 ก.ค.59
4. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E0800556 สังกัดภาคิวชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 59)28 ก.ค.59
5. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080063 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 28 ก.ค.59
6. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์27 ก.ค.59
7. ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Community-based Research (CBR) / Participatory action research (PAR) The Research Methodology for Empowering Farmers (1 ส.ค. 59)26 ก.ค.59
8. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559)26 ก.ค.59
9. กำหนดการ Pre-College Program: ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 25 ก.ค.59
10. ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา25 ก.ค.59
11. ประกาศให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 เข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 255923 ก.ค.59
12. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 5908...) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255922 ก.ค.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ และ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ1091 ครั้ง
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.)435 ครั้ง
3. ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ผู้จัดการประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา259 ครั้ง
4. ขอเลื่อนกำหนดการใช้แบบฟอร์มหนังสือของมหาวิทยาลัยออกไปก่อน228 ครั้ง
5. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กรอก TOR ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559209 ครั้ง
6. ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5205 ครั้ง
7. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์130 ครั้ง
8. กำหนดการ Pre-College Program: ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 113 ครั้ง
9. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา98 ครั้ง
10. ประกาศให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รหัส 59) ปีการศึกษา 2559 เข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 255992 ครั้ง
11. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัย นศ.ระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่2)75 ครั้ง
12. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้านเกษตร มช.) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค. 59)75 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic