Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพภาพเด่น ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาพเด่น รับสมัครการแข่งขันประกวดปลากัด และ ประกวดภาพถ่ายปลากัด ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกท่านกรอก TOR และ JA ตามตารางดังนี้ภาพเด่น อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย
ภาพเด่น คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมจำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ภาพเด่น ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ALFABET (ERASMUS MUNDUS)
ภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 ภาพเด่น เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว
ภาพเด่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 18 ธันวาคม 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรและคณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม19 ธ.ค.57
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการในต่างประเทศ19 ธ.ค.57
3. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ D080002 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2558)18 ธ.ค.57
4. ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ18 ธ.ค.57
5. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้17 ธ.ค.57
6. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 17 ธ.ค.57
7. รับสมัครการแข่งขันประกวดปลากัด และ ประกวดภาพถ่ายปลากัด ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 711 ธ.ค.57
8. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 9 ธ.ค.57
9. ขอเรียนเชิญเยี่ยมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว.กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ธ.ค.57
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 9 ธ.ค.57
11. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ธ.ค.57
12. ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกท่านกรอก TOR และ JA ตามตารางดังนี้9 ธ.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกท่านกรอก TOR และ JA ตามตารางดังนี้879 ครั้ง
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย97 ครั้ง
3. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 95 ครั้ง
4. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้91 ครั้ง
5. คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมจำนวน 4 กลุ่มเรื่อง 76 ครั้ง
6. รับสมัครการแข่งขันประกวดปลากัด และ ประกวดภาพถ่ายปลากัด ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 772 ครั้ง
7. ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 63 ครั้ง
8. ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ57 ครั้ง
9. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธ.ค.57)54 ครั้ง
10. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 38 ครั้ง
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 30 ครั้ง
12. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ D080002 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2558)26 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic