Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น เลื่อน! โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ''การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ '' จากวันที่ 3 มี.ค. เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14 มี.ค. 2560 ภาพเด่น ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง ''Start up Creative Agribusiness” Gen ใหม่กับธุรกิจที่สร้างสรรค์ (8 มี.ค. 60)
ภาพเด่น ขอเชิญรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 วันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ภาพเด่น ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 2017
ภาพเด่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559ภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ ''ตัดชุดสูท''โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 60)
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี(รหัส 590...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประะจำปีการศึกษา 2560ภาพเด่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60)
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 ภาพเด่น เชิญชวนท่านส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ''AGGIE SUMMER CAMP 2017''
ภาพเด่น ร้าน CMU Steak & Coffee จัดโปรโมชั่นพิเศษ! ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 23 ก.พ. 2560)
ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 20 ก.พ. 2560)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)28 ก.พ.60
2. เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีปีการศึกษาที่ 2/255928 ก.พ.60
3. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan''28 ก.พ.60
4. เลื่อน! โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ''การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ '' จากวันที่ 3 มี.ค. เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14 มี.ค. 2560 28 ก.พ.60
5. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง ''Start up Creative Agribusiness” Gen ใหม่กับธุรกิจที่สร้างสรรค์ (8 มี.ค. 60)28 ก.พ.60
6. ขอเชิญรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 วันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์27 ก.พ.60
7. ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 201722 ก.พ.60
8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา จำนวน 15 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มี.ค. 60)22 ก.พ.60
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย21 ก.พ.60
10. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255921 ก.พ.60
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (จ้างเหมา) โครงการเกษตรเพื่ออาหารดีวิถีล้านนา21 ก.พ.60
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 1320 ก.พ.60

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (จ้างเหมา) โครงการเกษตรเพื่ออาหารดีวิถีล้านนา735 ครั้ง
2. ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60)715 ครั้ง
3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา จำนวน 15 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มี.ค. 60)342 ครั้ง
4. ย้ายเวลา! 'แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ' ทุกวันพุธและศุกร์331 ครั้ง
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) สำหรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560282 ครั้ง
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารดีวิถีล้านนา271 ครั้ง
7. รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาโท (วันที่ 20 มีนาคม - 12 เมษายน 2560)268 ครั้ง
8. ประกาศรับสมัครนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ครั้งที่ 13256 ครั้ง
9. เชิญชวนท่านส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ''AGGIE SUMMER CAMP 2017''240 ครั้ง
10. กำหนดการพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560206 ครั้ง
11. ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ ''ตัดชุดสูท''โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 60)190 ครั้ง
12. ขอเชิญร่วมงานวันพืชผักปลอดสารพิษ - ครบรอบตลาดนัด ''เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 13 ''187 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic