Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ Research in Plant Science With Guava Technology Benchtop Flow Cytometer (ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคมนี้)ภาพเด่น เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว
ภาพเด่น ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วม พิธีถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557ภาพเด่น ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR บนระบบ CMU MIS (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557)
ภาพเด่น ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการ Training Need บนระบบ Poll Onlineภาพเด่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอต้อนรับ คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์คนใหม่ ภาพเด่น กรุณากรอกแบบประเมินผลโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาพเด่น รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 17 ตุลาคม 2557)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 3 ตุลาคม 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ Research in Plant Science With Guava Technology Benchtop Flow Cytometer (ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคมนี้)20 ต.ค.57
2. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ย.57)17 ต.ค.57
3. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว17 ต.ค.57
4. การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 255714 ต.ค.57
5. ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วม พิธีถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25577 ต.ค.57
6. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25573 ต.ค.57
7. ขอต้อนรับ อาจารย์ และบุคลากรคนใหม่ สู่รั้วคณะเกษตรศาสตร์ มช.3 ต.ค.57
8. ขอชื่นชมและประกาศคุณความดีของ นายชรินทร์ สมบุญโสด พนักงานบริการทั่วไป 3 ต.ค.57
9. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25572 ต.ค.57
10. ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR บนระบบ CMU MIS (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557)2 ต.ค.57
11. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ต.ค. 57)2 ต.ค.57
12. ขยายระยะเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E 080051 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค. 58)2 ต.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัว331 ครั้ง
2. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอต้อนรับ คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์คนใหม่ 304 ครั้ง
3. ขอต้อนรับ อาจารย์ และบุคลากรคนใหม่ สู่รั้วคณะเกษตรศาสตร์ มช.252 ครั้ง
4. ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR บนระบบ CMU MIS (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557)175 ครั้ง
5. ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วม พิธีถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557146 ครั้ง
6. ขอเชิญสมัครเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7143 ครั้ง
7. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการ Training Need บนระบบ Poll Online124 ครั้ง
8. กรุณากรอกแบบประเมินผลโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557108 ครั้ง
9. ขอชื่นชมและประกาศคุณความดีของ นายชรินทร์ สมบุญโสด พนักงานบริการทั่วไป 93 ครั้ง
10. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255789 ครั้ง
11. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ต.ค. 57)78 ครั้ง
12. บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ Research in Plant Science With Guava Technology Benchtop Flow Cytometer (ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคมนี้)63 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic