Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น กรุณากรอกแบบประเมินโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559ภาพเด่น ขยายระยะเวลาการกรอก TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ภาพเด่น ประกาศการขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560ภาพเด่น ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพเด่น พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2559ภาพเด่น ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2559
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (11 ตุลาคม 2559) ภาพเด่น รายละเอียดประกอบกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 15 ส.ค. 2559)ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 21 ก.ย. 2559)
ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 27 ก.ค. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. กรุณากรอกแบบประเมินโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255923 ก.ย.59
2. ขยายระยะเวลาการกรอก TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 255921 ก.ย.59
3. ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ต.ค. 2559 21 ก.ย.59
4. ประกาศการขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 256020 ก.ย.59
5. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 255916 ก.ย.59
6. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้-14 ต.ค.59)14 ก.ย.59
7. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080090 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ตั้งแต่บัดนี้-9 พ.ย. 59)14 ก.ย.59
8. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในงาน CMU International Week 20169 ก.ย.59
9. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-16 ก.ย.59)7 ก.ย.59
10. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย.59)5 ก.ย.59
11. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 59) 2 ก.ย.59
12. ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/255930 ส.ค.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-16 ก.ย.59)130 ครั้ง
2. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 59) 116 ครั้ง
3. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย.59)98 ครั้ง
4. ขยายระยะเวลาการกรอก TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 255969 ครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 255965 ครั้ง
6. ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เลขที่ E080048 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ต.ค. 2559 61 ครั้ง
7. ประกาศการขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 256061 ครั้ง
8. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร เลขที่ E080090 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ตั้งแต่บัดนี้-9 พ.ย. 59)61 ครั้ง
9. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในงาน CMU International Week 201656 ครั้ง
10. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ตั้งแต่บัดนี้-14 ต.ค.59)48 ครั้ง
11. กรุณากรอกแบบประเมินโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255913 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic