Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Office  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มคอ.2
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ภาพเด่น ขอประชาสัมพันธ์การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน/2556 เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

ภาพเด่น กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ - อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพเด่น ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพเด่น งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environmentsภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ขยายเวลาการรับสมัคร หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ระดับป.โท - ป.เอก ประจำปี 2557
ภาพเด่น การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าสำหรับนักเรียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557ภาพเด่น ทุนสนับสนุนการวิจัย
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (เพิ่มเติมเมื่อ 18 เมษายน 2557)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (เพิ่มเติมเมื่อ 27 ม.ค. 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่18 เม.ย.57
2. อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตร18 เม.ย.57
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18 เม.ย.57
4. ขอประชาสัมพันธ์การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน/2556 เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

11 เม.ย.57
5. กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ - อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10 เม.ย.57
6. ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา8 เม.ย.57
7. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environments4 เม.ย.57
8. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3...ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน 4 เม.ย.57
9. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ1 เม.ย.57
10. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์1 เม.ย.57
11. ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน (ปฏิบัติงานด้านบัญชี) สังกัดศูนย์บริการวิชาการฯ31 มี.ค.57
12. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Seed Technology and Processing Manager / Supervisor31 มี.ค.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3...ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน 1215 ครั้ง
2. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Management of Natural Resources, Food, Agribusiness and Green Agriculture in a Decade of Changing World Environments434 ครั้ง
3. กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ - อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่171 ครั้ง
4. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์160 ครั้ง
5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 100 ครั้ง
6. ขอประชาสัมพันธ์การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน/2556 เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

69 ครั้ง
7. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ67 ครั้ง
8. ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และประสงค์จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา36 ครั้ง
9. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2557 มหาวิทายาลัยเชียงใหม่22 ครั้ง
10. อบรมเรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสร้างเซลล์ภายในเมล็ดข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ และการประยุกต์ใช้ในทางเกษตร5 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic