ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนยืนยันรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560
วันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561


ประกาศ : ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560 ในวันไหว้ครู ที่ 16 สิงหาคม 2561 อนึ่ง หากนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนยืนยัน ณ วันไหว้ครูอีกครั้งหนึ่ง ในเวลา 10.00 น. (หากนักศึกษาคนใดไม่มาลงทะเบียนในงาน จะถูกตัดชื่อออกจากการเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รหัส 57081...) นั้น ให้ติดต่อรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี 2560 ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( มกราคม 2562 )

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


รหัสนักศึกษา : *
เบอร์โทรติดต่อกลับ : *
 
Security Code : [Change Code]
ป้อนอักขระที่คุณเห็น : *
  (โปรดช่วยให้เราแน่ใจว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์)
 
^ ขึ้นบน 
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่