ประเภทของการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ชาย 7 รุ่น และหญิง 7 รุ่น ดังนี้

-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
-รุ่นอายุ 20-29 ปี
-รุ่นอายุ 30-39 ปี
-รุ่นอายุ 40-49 ปี
-รุ่นอายุ 50-54 ปี
-รุ่นอายุ 55-59 ปี
-รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ Over all จำนวน 2 รางวัล (ชายและหญิง) จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์

2.ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่น (ชายและหญิง) จำนวน 70 รางวัล
จะได้รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์

3.รางวัลนักวิ่งแฟนซี จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์

*** รับจำนวนจำกัด 800 ท่านเท่านั้น
จุดเริ่มต้นจากสระน้ำด้านล่างของลานพระพุทธ วิ่งตรงไปทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรตามถนน และวิ่งต่อไปจนถึงคณะสัตวแพทย์ จากนั้นเลี้ยวขวาวิ่งตรงขึ้นไปผ่านสถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ และเลี้ยวขวาจะเป็นเนินสลับขึ้นลงเล็กน้อยผ่านฟาร์มสุกร ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นฟาร์มทดลองและใช้เป็นสถานที่ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆ ผ่านฟาร์มแกะ แพะ และกระต่าย วิ่งลงไปตามทางและเลี้ยวซ้ายผ่านหอพักเรือนไม้ และวิ่งลงมาผ่านศูนย์วิจัยข้าวล้านนาอยู่ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ผลิตพันธุ์ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว รวมไปถึงโรงสีข้าวเพื่อชุมชุม โดยผู้ที่มีข้าวเปลือกแล้วอยากมาใช้บริการสามารถมาขอใช้บริการได้ค่ะ ส่วนด้านขวามือจะเป็นแปลงวิจัยพืชไร่ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาพืชไร่ช่วยกันปลูกในการทำวิจัย และใช้เป็นแปลงทดลองในการเรียนการสอนด้วย วิ่งต่อไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับอาคารเรียนรู้และปฏิบัติการพืชไร่ อาคารปฏิบัติการพืชสวนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชาพืชไร่และพืชสวน เลยไปอีกนิดนึงจะผ่านฟาร์มโคเนื้อ ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จากนั้นวิ่งขึ้นเนินสักประมาณ 2 กิโลเมตร จะผ่านหอพักในกำกับ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านหอประชุมของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะซึ่งใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ได้สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเลยนะคะ สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดการจองได้ค่ะ จากนั้นวิ่งตรงมาก็จะผ่านศูนย์สัตว์ทดลองอยู่ทางด้านซ้ายมือ และผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาตรงแยกคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเลี้ยวขวาขึ้นเนินพระพุทธเพื่อกลับตัว แล้ววิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิมเพื่อมาเข้าเส้นชัย ณ จุดเริ่มต้น
วิ่ง Farm & Fun Run 3.5 Km (ไม่มีการแข่งขัน)

*** รับจำนวนจำกัด 400 ท่านเท่านั้น
จุดเริ่มต้นจากสระน้ำด้านล่างของลานพระพุทธ วิ่งไปประมาณ 50 เมตร เลี้ยวซ้ายยูเทิร์นตรงแยกคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิ่งขึ้นเนินพระพุทธแล้วเลี้ยวขวาไปทางตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และเลี้ยวขวาวิ่งเข้าตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ แวะชิม ช๊อป แชะ ภายในตลาด แล้ววิ่งออกจากตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อเข้าเก็บสมบัติจำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 เข้าเก็บมะเขือและถั่วฝักยาว จุดที่ 2 จะวิ่งเก็บไข่ไก่ และจุดที่ 3 จะวิ่งเข้าไปในเขาวงกตเพื่อเก็บข้าวโพด หลังจากที่เก็บสมบัติเรียบร้อยแล้ว เราจะวิ่งผ่านแปลงวิจัย และเลี้ยวออกมายังถนนเพื่อวิ่งต่อผ่านหอพักเรือนไม้ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านแปลงไปเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว