ตามติดทุกฝีก้าวได้ที่


www.facebook.com/AGGIECMURUN

www.agri.cmu.ac.th/aggiecmurun

Tel: 086-182-6918 (เอ้)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200