คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่