ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช E080103
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏ E103.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-12 08:39:28
เผยแพร่โดย : นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 445 ครั้ง