ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085
เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลกการสอบคัดเลือกอาจารย์ พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร E85.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-28 09:19:08
เผยแพร่โดย : นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 154 ครั้ง