ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071
เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ สัตวศาสตร์ E71 (นางสาวชมพูนุช หลำแสงกุล).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-04 10:27:12
เผยแพร่โดย : นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 227 ครั้ง