ด่วน!! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร”

ตามที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และแปลงสาธิตการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ในการนี้ทางผู้จัดการอบรมฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม เป็น ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และแปลงสาธิตการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทางผู้จัดการอบรมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-03 14:46:38
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 202 ครั้ง