ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080026
เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักการเงินและบัญชี 26 (นางสาวพรไพลิน).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-26 11:01:45
เผยแพร่โดย : นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 243 ครั้ง