ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กรณี การปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-24 00:07:17
เผยแพร่โดย : นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
เปิดอ่าน : 94 ครั้ง