ต้อนรับคณาจารย์จาก Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ โดยมี ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อาจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ และนางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 204 ครั้ง