การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ กรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เพื่อพิจารณาให้นโยบาย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 788 ครั้ง