Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) 13 ก.พ. 2563 | : 94
ประกาศศูนย์บริการวิชาการฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานศูนย์ฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานสำนักงาน) 13 ก.พ. 2563 | : 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 11 ก.พ. 2563 | : 303
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 4 ก.พ. 2563 | : 386
ประกาศศูนย์บริการวิชาการฯ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 3 ม.ค. 2563 | : 1271
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee 18 ต.ค. 2562 | : 452
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee 27 ก.ย. 2562 | : 710
เชิญชวนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการกลางและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น” ครั้งที่ 1 ปี 2562 11 เม.ย. 2562 | : 358
ขอเชิญเที่ยวงาน กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 “Green and Clean Market” 18 มี.ค. 2562 | : 434
เปิดรับสมัครทีมแข่งขันลาบพื้นเมือง ในงานกาดวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มี.ค. 2562 | : 557
เปิดรับสมัครน้องๆหนูๆ เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Aggie Summer Camp 2019 ตอน : Smart Farmer Kids 15 ก.พ. 2562 | : 801
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช” 4 มิ.ย. 2561 | : 1319
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 25 พ.ค. 2561 | : 499
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 21 พ.ค. 2561 | : 553
ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" และ "การฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์" 1 พ.ค. 2561 | : 2286
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) 2561 21 เม.ย. 2561 | : 1456
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม ณ ห้อง 401-402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/185/1
 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/186/1
 • Jun
  09

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/187/1
 • Jun
  30

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ปีการศึกษา 2563

  09.00 - 10.30 น.

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ รหัส 630810xxx ปีการศึกษา 2563 โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Facebook Live