แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
72 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 5) 27/06/2018 08:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
69 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 20/06/2018 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
67 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่บรรจุไม่เกิน 5 ปี 13/06/2018 09:00-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
68 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 12/06/2018 08:30-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
66 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2561 11/06/2018 13:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code