แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
166 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 22/01/2020 13:30-16:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
165 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 15/01/2020 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
164 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 08/01/2020 13:00-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
163 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2562 17/12/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
161 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Team (สำนักงานคณะฯ) 29/11/2019 08:30-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code