แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
160 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14/2562 20/11/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
157 พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 07/11/2019 16:00-18:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
158 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562 (วาระพิเศษ) 01/11/2019 11:00-15:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
159 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 30/10/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
151 โครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 16/10/2019 08:30-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code