แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
65 การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “แผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันนโยบาย Smart Agriculture ให้บรรลุผล” 04/06/2018 08:30-16:30 น.ลงทะเบียนPrint รายชื่อผู้ลงทะเบียน
57 การประชุมจัดทำ SWOT ระดับคณะฯ และทบทวนแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ 24/05/2018 09:00-16:00 น.ลงทะเบียนPrint รายชื่อผู้ลงทะเบียน
62 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4) 23/05/2018 13:00-16:00 น.ลงทะเบียนPrint รายชื่อผู้ลงทะเบียน
63 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Outcome-based Learning” ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4) 23/05/2018 08:30-13:00 น.ลงทะเบียนPrint รายชื่อผู้ลงทะเบียน
61 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 22/05/2018 09:00-12:00 น.